Minuta nr. 66 din 26 octombrie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 66                                                 Dosar nr. 1337/1/2022

Şedinţa de la 24 octombrie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Brăila – Secția I civilă, prin Încheierea din 9 iunie  2022, pronunțată în Dosarul nr. 342/228/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă în interpretarea art. 234 alin. (1) lit. c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în referire la Decizia Curții Constituționale nr. 228/2007, o decizie a Curții Constituționale, prin care s-a constatat neconstituționalitatea unui act normativ sau a unui articol cuprins într-un act normativ prin care sunt incriminate și sancționate fapte contravenționale, are ca efect încetarea executării silite, sancțiunile contravenționale aplicate în temeiul textului de lege declarat neconstituțional urmând să nu se mai execute?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 octombrie 2022.