Decizia nr. 67 din 25 octombrie 2022 privind natura juridică a normelor care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură, respectiv dacă sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului ”tempus regit actum” și dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) C.proc.pen., instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022, poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.