Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 31 octombrie 2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 31 octombrie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat trei sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.69 în dosarul nr. 1071/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă, în Dosarul nr. 7.467/63/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1.385 alin. (1) și (3) din Codul civil, prejudiciul derivat din săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în forma în vigoare la data producerii infracțiunii, este prezumat de lege prin dispozițiile art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) și art. 15 alin. (6) lit. a) și anexa la același act normativ?”

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 octombrie 2022.

 

Decizia nr.70 în dosarul nr. 1626/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova -Secţia I civilă, în dosarul nr. 9790/225/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 125, art. 651 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, se consideră că cererea având ca obiect constatarea prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită a unui titlu executoriu reprezintă o cerere în pretenţii de drept comun, în sensul art. 94 pct. 1 lit. k) din Codul de procedură civilă, supusă criteriului valoric sau o cerere în materie de executare silită, supusă regulilor speciale de procedură în această materie?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 31 octombrie 2022.

 

Decizia nr.71 în dosarul nr. 1725/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 3273/212/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Contractul de asistenţă juridică aferent profesiei de avocat, aşa cum este reglementată de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie sau nu titlu executoriu şi pentru penalităţile de întârziere?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31 octombrie 2022.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice