Minuta deciziei nr. 71 din 31 octombrie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 71                                       Dosar nr. 1725/1/2022

Ședința din 31 octombrie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 3273/212/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Contractul de asistenţă juridică aferent profesiei de avocat, aşa cum este reglementată de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie sau nu titlu executoriu şi pentru penalităţile de întârziere?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31 octombrie 2022.