Decizia nr. 73 din 7 noiembrie 2022 referitoare la drepturile cuvenite văduvelor supraviețuitoare care nu s-au recăsătorit, în aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare