Minuta deciziei nr. 76 din 14 noiembrie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 76                                         Dosar nr. 1818/1/2022

Şedinţa de la 14 noiembrie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 21478/299/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă, în interpretarea prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă, noţiunea de sume aferente plăţii drepturilor salariale viitoare are în vedere acele sume a căror destinaţie este în mod neechivoc stabilită astfel anterior sau cel mai târziu la momentul înfiinţării popririi (de pildă, prin descrierea contului ca fiind destinat plăţii drepturilor salariale) ori dacă această destinaţie specială poate fi apreciată de terţul poprit ulterior pe baza unei solicitări formulate de către debitor pentru eliberarea unor sume în vederea plăţii unor drepturi salariale.

Dacă, în interpretarea prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) coroborate cu cele ale art. 784 alin. (1) ultima teză din Codul de procedură civilă, ulterior indisponibilizării de către terţul poprit a sumelor aflate într-un cont al debitorului, terţul poprit poate elibera, la cererea debitorului, sume de bani solicitate de acesta din urmă în vederea plăţii unor drepturi salariale.”

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14 noiembrie 2022.