Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 13 februarie 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T

În şedinţa din 13 februarie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.9 în dosarul nr. 2545/1/2022

 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secția penală prin încheierea de ședință de la data de 16 noiembrie 2022, pronunţată în dosarul nr. 1802/62/2019, prin care solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept în materie penală:

 Dacă unitatea militară – spital militar este autoritate publică sau instituţie publică, iar în cazul în care este instituţie publică, dacă o instituţie publică – unitate miliară – poate fi subiect activ în calitate de autor al unor infracţiuni de serviciu şi de corupţie, respectiv infracţiunea de luare de mită, prevăzută de dispoziţiile art. 289 alin. (1) din Codul penal şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal, infracţiuni care prevăd subiect activ nemijlocit calificat, funcţionar sau funcţionar public., şi stabileşte că:

Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul Penal şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 februarie 2023.

 

Decizia nr.10 în dosarul nr. 2564/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secția penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 2564/1/2022 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept în materie penală:

„Dacă sintagma «când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia», ce constituie conţinutul articolului 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma «toate hotărârile care nu se pot concilia» ce constituie conţinutul articolului 453 alin. (5) din Codul de procedură penală se referă şi la situaţia în care starea de neconciliabilitate s-a creat între o hotărâre civilă definitivă cu caracter sancţionator şi, pe de altă parte, o hotărâre penală definitivă, în condiţiile în care ambele hotărâri definitive au ca obiect stări de fapt identice sau conexe.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 februarie 2023.

  

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice