Minuta deciziei nr. 14 din 13 martie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 14                                                    Dosar nr. 2791/1/2022

Ședința din 13 martie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Harghita – Secţia  civilă, în dosarul nr. 2220/258/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:

„1. Având în vedere dispozițiile art. 2009 din Codul civil prin care mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant, se poate spune că poate avea calitatea de mandatar doar avocatul, întrucât conform Legii nr. 51/1995 doar el poate să facă acte juridice, fiind interzis mandatarului să apeleze la un avocat pentru ca acesta să redacteze acte juridice?;

2. Se poate considera că atunci când un mandatar, acționând în baza unui contract de mandat încheiat conform dispozițiilor art. 2009 şi următoarele din Codul civil, apelează la un avocat pentru ca acesta să redacteze actele juridice la încheierea cărora mandatarul este obligat conform art. 2009, încalcă dispozițiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995?;

3. Se poate considera că atunci când un mandatar, acționând în baza unui contract de mandat încheiat conform art. 2009 şi următoarele din Codul civil, apelează la un avocat pentru ca acesta să încheie un contract de asistență juridică direct cu clientul-mandant pentru a îl reprezenta pe clientul-mandant la instanța de judecată, încalcă dispozițiile din Legea nr. 51/1995?;

4. Dacă, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1026 alin. (1) și art. 1027 alin. (3) din Codul de procedură civilă, instanța de judecată, din oficiu, poate dispune constatarea nulității absolute a unui contract în cadrul cererii de valoare redusă ce are ca obiect plata unor sume de bani sau pentru a putea dispune şi constata din oficiu nulitatea absolută a unui contract trebuie să pună în discuție părților necesitatea judecării acțiunii potrivit dreptului comun şi să procedeze la judecarea acțiunii pe dreptul comun”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 martie 2023.