Minuta deciziei nr. 18 din 13 martie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 18                                                     Dosar nr. 2018/1/2022

Şedinţa de la 13 martie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.575/111/CA/2020*-R, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 527 alin. (1) din Codul administrativ, sintagma „venituri obținute în perioada respectivă” se referă la venituri obţinute în mod legal între momentul încetării funcţiei publice şi momentul reintegrării efective în funcţia publică, care au legătură cu încetarea nelegală a raportului de serviciu, provenind dintr-o activitate care a înlocuit funcţia publică.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 martie 2023.