Comunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 20 martie 2023

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie C O M U N I C A T  În şedinţa din 20 martie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit… Read moreComunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 20 martie 2023

Comunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 20 martie 2023

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie C O M U N I C A T  În şedinţa din 20 martie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit… Read moreComunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 20 martie 2023

Decizia nr. 20 din 20 martie 2023 cu privire la interpretarea și aplicarea art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, respectiv interpretarea și aplicarea art. 266 alin. (4) ind.1 din Legea nr. 207/2015

Minuta deciziei nr. 20 din 20 martie 2023 Decizia nr. 20 din 20 martie 2023