Decizia nr. 20 din 20 martie 2023 cu privire la interpretarea și aplicarea art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, respectiv interpretarea și aplicarea art. 266 alin. (4) ind.1 din Legea nr. 207/2015