Minuta deciziei nr. 26 din 27 martie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 26                                    Dosar nr. 207/1/2023

Ședința din 27 martie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Alba – Secţia I civilă, în dosarul nr. 6277/176/2020, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la următoarea chestiune de drept:

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 27 alin. (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 martie 2023.