Decizia nr. 28 din 3 aprilie 2023 referitor la interpretarea prevederilor art. 311 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ale pct. 85 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, prin raportare la prevederile art. 294 alin. (1) lit. g) și ale art. 271 din aceeași lege, precum și interpretarea dispozițiilor art. 3 pct. 15 lit. d) și art. 4 din O.G. nr. 2/2018, respectiv ale art. 2 pct. 1 lit. c) din O.G. nr. 107/1999