Minuta deciziei nr. 28 din 3 aprilie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 28                                                   Dosar nr. 279/1/2023

Ședința de la 3 aprilie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 15 decembrie 2022, pronunţată în Dosarul nr. 556/110/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile  pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Interpretarea prevederilor art. 311 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi ale pct-lui 85 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin raportare la prevederile art. 294 alin. (1) lit. g) şi ale art. 271 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în vederea identificării ipotezelor în care agenţia de turism are un drept de opţiune între aplicarea regimului normal de taxă (scutire cu drept de deducere TVA) şi aplicarea regimului special de TVA (19% pe marjă) pentru activitatea de vânzare de bilete de avion şi în vederea identificării criteriilor de delimitare a noţiunii de „alte servicii turistice”, respectiv dacă noţiunea de „alte servicii turistice” din Codul Fiscal poate fi interpretată prin raportare la prevederile art. 3 pct. 15 lit. d) şi ale art. 4 din O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv art. 2 pct. 1 lit. c) din O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, sau noţiunea din Codul Fiscal are o definiţie specifică în aplicarea prevederilor referitoare la fiscalizarea activităţii turistice”.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 3 aprilie 2023.