Minuta deciziei nr. 29 din 3 aprilie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 29                                                 Dosar nr. 285/1/2023

Şedinţa de la 3 aprilie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 2 noiembrie 2022, pronunțată în Dosarul nr. 12.578/3/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Dacă art. 31 alin. (1) ind. 2  din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, modificată şi completată prin art. I din Legea nr. 288/2018 se interpretează în sensul că poate avea calitatea de beneficiar al compensației lunare aferente chiriei, în vederea achitării ratei/fracțiunii de rată aferente creditului ipotecar/imobiliar contractat, de la data intrării în vigoare a legii – 9 decembrie 2018, şi funcționarul public cu statut special – polițist care a încheiat un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării locuinței, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018, şi care îndeplinea la momentul dobândirii imobilului, condițiile pentru decontarea chiriei?”

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 aprilie 2023.