Comunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 29 mai 2023

Înalta Curte de Casație și Justiție

 C O M U N I C A T

În şedinţa din 29 mai 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluție:

Decizia nr. 42 în dosarul nr. 683/1/2023

 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal privind pronunțarea unei hotărâri prealabile şi, în consecință, stabileşte că:

În interpretarea art. 25 teza a II-a din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2000, dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau norme metodologice referitoare la condițiile şi criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic.

În interpretarea şi aplicarea art. 25 teza a II-a din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2000, sintagma „în localitatea în care își desfășoară activitatea” se referă la localitatea în care se află sediul structurii organizatorice din cadrul instituției angajatoare nominalizate ca loc de muncă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 29 mai 2023.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Biroul de Informare și Relații Publice