Comunicat privind încheierea pronunţată în şedinţa din 30 mai 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

În ședința din 30 mai 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin Încheierea din data de 30 mai 2023 pronunțată în dosarul nr.946/1/2023, a dispus următoarele:

Îndreaptată eroarea materială strecurată în minuta deciziei nr. 7 din 29 mai 2023, pronunţate în dosarul nr. 946/1/2023 în sensul că, în loc de: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 208 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul penal stabileşte că:”, se va trece: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul penal stabileşte că:”  

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 mai 2023.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice