Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 12 iunie 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

În şedinţa din 12 iunie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.44 în dosarul nr. 933/1/2023

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 20 martie 2023 pronunţată în Dosarul nr. 244/102/2021*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

În interpretarea dispoziţiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sintagma „persoana vătămată” are în vedere strict persoana care a solicitat anterior, în condiţiile art. 18 alin. (3) raportat la art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, anularea unui act administrativ normativ fără a solicita totodată şi acordarea despăgubirilor pentru daune materiale şi morale sau în noţiunea de „persoana vătămată” se include, în sensul art. 19 din Legea nr. 554/2004, şi o persoană care solicită despăgubiri în raport de vătămarea cauzată de un act administrativ normativ anulat la cererea unui terţ?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 iunie 2023.

 

Decizia nr. 45 în dosarul nr. 1050/1/2023

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 15 martie 2023 pronunţată în Dosarul nr. 6.050/318/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 10 alin. (1), (3) şi (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind proveniența şi circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn şi produse din lemn aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 în forma în vigoare până la data de 20.04.2022, coroborate cu dispozițiile art. I lit. t) din Anexa nr. 1 la norme, volumul de material lemnos ce depășește 20 mc transportat într-o perioadă de 12 luni consecutive de către o persoană fizică sau juridică și care nu s-a înregistrat în SUMAL 2.0. ca transportator profesionist, reprezintă material lemnos fără proveniență legală şi în consecință persoana transportatoare săvârșește contravenția prevăzută de art. 19 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 171/2010 în forma în vigoare de la data de 05.10.2021”

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 iunie 2023.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice