Decizia nr. 45 din 12 iunie 2023 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 10 alin. (1), (3) şi (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010, coroborate cu dispozițiile art. I lit. t) din Anexa nr. 1 la norme