Decizia nr. 50 din 18 septembrie 2023 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 138 alin. (1) şi art. 139 din Legea nr. 85/2006, raportate la prevederile art. 220 alin. (10) şi art. 215 din Legea nr. 207/2015, în privinţa termenului de prescripţie a executării silite în situaţia în care în pasivul debitorului insolvent sunt cuprinse şi creanţe fiscale