Decizia nr. 52 din 18 septembrie 2023 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă prin raportare la cele ale art. 19 şi 219 din acelaşi cod, referitor la posibilitatea analizării criticilor privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei