Minuta deciziei nr. 51 din 18 septembrie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 51                                         Dosar nr. 1287/1/2023

Ședința din 18 septembrie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 3765/99/2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (3) şi art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că excluderea cumulului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor şi salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor se aplică şi cadrelor didactice cărora, anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, li s-a acordat gradul didactic I în considerarea titlului științific de doctor, în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.770/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 septembrie 2023.