Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 25 septembrie 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

  

În şedinţa din 25 septembrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

Decizia nr.59 în dosarul nr. 364/1/2023

 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,  în dosarul nr. 3652/110/2021, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă:

În interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 31 alin. (1) și art. 31 alin. (11) din aceeași lege, forma anterioară modificării prin Legea nr. 113/2023 pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, stabilește că pentru a beneficia de compensația lunară pentru chirie în vederea plății ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului ipotecar/imobiliar, nu este necesar ca locuința achiziționată de polițist să fie situată în localitatea în care polițistul își desfășoară activitatea, locuința putând fi situată și în altă localitate aflată în proximitate (limitrofă).

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 septembrie 2023.

 

Decizia nr. 60 în dosarul nr. 1499/1/2023

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Galaţi – Secția contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 5900/233/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Instanța de judecată învestită cu soluționarea unei plângeri contravenționale poate dispune modificarea conținutului procesului-verbal de constatare a contravenției, în sensul aplicării unei amenzi într-un cuantum mai mic, atunci când amenda aplicată de către agentul constatator depășește cuantumul maxim stabilit de lege?

Atunci când legea contravențională stabilește o competență exclusivă în ceea ce privește aplicarea sancțiunii și a cuantumului amenzii în persoana agentului constatator, poate instanța de judecată să stabilească un alt cuantum decât cel indicat în procesul-verbal contestat?

În cazul în care instanța de judecată constată că a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege, poate aceasta să reducă amenda aplicată la un cuantum prevăzut de lege, cu toate că această soluție nu fusese solicitată de către contestator?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 septembrie 2023.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice