Minuta deciziei nr. 60 din 25 septembrie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 60                                                 Dosar nr. 1499/1/2023

Ședința de la 25 septembrie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Galaţi – Secția contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 5900/233/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Instanța de judecată învestită cu soluționarea unei plângeri contravenționale poate dispune modificarea conținutului procesului-verbal de constatare a contravenției, în sensul aplicării unei amenzi într-un cuantum mai mic, atunci când amenda aplicată de către agentul constatator depășește cuantumul maxim stabilit de lege?

Atunci când legea contravențională stabilește o competență exclusivă în ceea ce privește aplicarea sancțiunii și a cuantumului amenzii în persoana agentului constatator, poate instanța de judecată să stabilească un alt cuantum decât cel indicat în procesul-verbal contestat?

În cazul în care instanța de judecată constată că a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege, poate aceasta să reducă amenda aplicată la un cuantum prevăzut de lege, cu toate că această soluție nu fusese solicitată de către contestator?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 septembrie 2023.