Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 2 octombrie 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

 În şedinţa din 2 octombrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat trei sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.61 în dosarul nr. 1637/1/2023

 Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Specializat Cluj – Secţia I civilă, în dosarul nr. 941/1285/2022/a2, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:

„Cum se interpretează prevederile art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în corelare cu prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 42 – art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în privinţa momentului de la care se calculează termenul procedural de 10 zile pentru complinirea lipsei dovezii achitării taxei judiciare de timbru, în situaţia în care a fost formulată o cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 2 octombrie 2023.

 

Decizia nr. 62 în dosarul nr. 1770/1/2023

 Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Călărași – Secţia  civilă, în dosarul nr. 7830/202/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:

„Dispozițiile art. 705 alin. (1) din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că începerea executării silite într-un alt dosar execuțional după ce în primul dosar execuțional a intervenit încetarea executării silite conform art. 703 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă se poate face înlăuntrul termenului de prescripţie a executării silite, actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional anterior au aptitudinea de a întrerupe cursul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, efect întreruptiv ce poate fi valorificat ulterior, instanţa de executare neputând verifica împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită în cadrul dosarului execuţional anterior, ci doar de la reluarea executării silite”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 2 octombrie 2023.

 

Decizia nr. 63 în dosarul nr. 1714/1/2023

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Hunedoara – Secția I civilă, în dosarul nr. 3382/278/2023, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Dacă sintagma „persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse” din cuprinsul art. 49 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are în vedere numai persoana împotriva căreia s-a dispus emiterea unui ordin de protecţie pe durata maximă sau se va interpreta în maniera chiar şi o persoană împotriva căreia s-a dispus o măsură de protecţie pe o durată maximă poate cere revocarea ordinului de protecţie emis împotriva sa;

Dacă sintagma „persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse” prevăzută de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 este imperativă şi se alătură celorlalte condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, aşa cum sunt prevăzute în art. 49 alin. (2) din Legea nr. 217/2003;

Dacă o persoană împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordin de protecţie pe o durată sub maximul prevăzut de lege poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse;

Care este termenul pentru exercitarea căii de atac a apelului ce se declară împotriva sentinţei civile prin care se dispune admiterea sau respingerea cererii de revocare a ordinului de protecţie: 3 zile de la pronunțarea hotărârii sau 30 de zile de la comunicarea hotărârii?

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 2 octombrie 2023.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice