Minuta deciziei nr. 62 din 2 octombrie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 62                                    Dosar nr. 1770/1/2023

Ședința din 2 octombrie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Călărași – Secţia  civilă, în dosarul nr. 7830/202/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:

„Dispozițiile art. 705 alin. (1) din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că începerea executării silite într-un alt dosar execuțional după ce în primul dosar execuțional a intervenit încetarea executării silite conform art. 703 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă se poate face înlăuntrul termenului de prescripţie a executării silite, actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional anterior au aptitudinea de a întrerupe cursul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, efect întreruptiv ce poate fi valorificat ulterior, instanţa de executare neputând verifica împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită în cadrul dosarului execuţional anterior, ci doar de la reluarea executării silite”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 2 octombrie 2023.