Decizia nr. 67 din 9 octombrie 2023 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Tratatul dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, coroborate cu dispozițiile art. 1 lit. a) şi b) şi cu cele ale art. 2 pct. 2 din acelaşi tratat, precum şi cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 12 din Tratatul dintre Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, coroborate cu cele ale art. 1 pct. 2 din acelaşi tratat