Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 30 octombrie 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

  

În şedinţa din 30 octombrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.73 în dosarul nr. 1861/1/2023

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Arad – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 12.395/55/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Persoana vătămată, alta decât contravenientul, căreia i s-a dispus demolarea construcţiei prin procesul verbal de contravenţie, poate fi asimilată persoanei vătămate căreia îi aparţin bunurile confiscate în sensul art. 31 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, prin analogia reglementată de art. 1 alin. (2) din Codul civil?”

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 octombrie 2023.

 

Decizia nr. 72 în dosarul nr. 1711/1/2023

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Covasna -Secţia civilă, în Dosarul nr. 937/322/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

În aplicarea şi interpretarea Hotărârii Guvernului nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, care transpune în dreptul naţional Directiva nr. 2013/29/UE a Consiliului Uniunii Europene şi a Parlamentului European din data de 12 iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea pe piaţă a articolelor pirotehnice, respectiv a principiilor rangului prioritar al dreptului unional, securităţii juridice, legalităţii şi aplicării imediate a legii noi, distanţelor de securitate în materia articolelor pirotehnice li se aplică prevederile art. 34 alin. (2) lit. b), c), d) şi g) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, sau prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1102/2014?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 octombrie 2023.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice