Decizia nr. 19 din 13 noiembrie 2023 referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 35 şi art. 95 din Legea nr. 69/2000, coroborate cu art. 6, art. 33 şi art. 35 din O.G. nr. 26/2000 şi cu art. 8 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000