Minuta deciziei nr. 75 din 20 noiembrie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 75                                                 Dosar nr. 1864/1/2023

Ședința de la 20 noiembrie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibile, sesizările conexate formulate de Tribunalul Harghita – Secţia civilă, în dosarele nr. 215/96/2023, nr. 174/96/2023, nr. 547/96/2023, nr. 176/96/2023, nr. 548/96/2023, nr. 108/96/2023 şi nr. 1.388/96/2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept cu privire la dispozițiile art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 noiembrie 2023.