Minuta deciziei nr. 76 din 20 noiembrie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 76                                            Dosar nr. 1919/1/2023

Ședința de la 20 noiembrie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 575/118/2023, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie interpretat în sensul că şi drepturile reglementate de acest articol se vor acorda începând cu data de 01.01.2024 sau prorogarea termenului de acordare privește doar plata indemnizației reglementate de art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 noiembrie 2023.