Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 22 ianuarie 2024

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 22 ianuarie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:

Decizia nr. 1 în dosarul nr. 2505/1/2023

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secţia civilă, în Dosarul nr. 8481/211/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

„Dacă în interpretarea şi aplicarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 este necesară aplicarea de către organul competent a uneia dintre sancţiunile complementare prevăzute de art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 sau acesta se poate adresa instanţei judecătoreşti inclusiv în situaţia în care prin procesul-verbal de contravenţie s-a dispus măsura intrării în legalitate într-un anumit termen, iar la expirarea acestuia contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară?

Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 şi a prevederilor art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 este obligatorie parcurgerea de către organul care a aplicat sancţiunea a procedurii prevăzute de art. 59 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009 anterior promovării acţiunii în instanţă sau primarul unităţii administrativ-teritoriale poate trece direct la promovarea unei acţiuni în instanţă de desfiinţare a construcţiei în cazul în care prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei s-a aplicat sancţiunea complementară de oprire a lucrărilor şi s-a dispus măsura intrării în legalitate  într-un anumit termen, iar la expirarea acestuia contravenientul nu a obţinut autorizaţia de construire?”

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 ianuarie 2024.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice