Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, raportat la prevederile art. 28 alin. (1) din același act normativ, respectiv interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 în raport de prevederile art. 59 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009