Decizia nr. 6 din 22 aprilie 2024 cu privire la modalitatea de timbrare a acțiunilor întemeiate în drept pe dispozițiile art. 9 din Legea nr. 554/2004, introduse de către sindicate și asociații, în reprezentarea salariaților/funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, primarilor și viceprimarilor din orașe și comune, având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate prin punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 1/2020, O.U.G. nr. 226/2020, O.U.G. nr. 130/2021 și O.U.G. nr. 168/2022