Minuta deciziei nr. 19 din 22 aprilie 2024

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 19                                                   Dosar nr. 193/1/2024

Şedinţa din 22 aprilie 2024

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul București – Secţia a VI-a civilă, în dosarul nr. 3393/301/2022, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„În ce măsură art. 14 din Legea nr. 132/2017 trebuie interpretat în sensul că, atunci când a fost reparat autovehiculul şi se depun facturi de reparații emise de unitatea service, valoarea despăgubirii trebuie să fie stabilită la valoarea rezultată din aceste facturi sau, dimpotrivă, şi într-o astfel de situație, instanța trebuie şi poate aprecia asupra caracterului justificat sau rezonabil al pretențiilor întemeiate pe aceste facturi, prin raportare la preţul mediu al pieţei?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în ședință publică astăzi, 22 aprilie 2024.