Decizia nr. 25 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, în raport cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Constituţia României