Relaţii internaţionale

Organizatii internationale

Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție din Uniunea Europeană
 

 

Despre organizație

Data la care s-a înființat

10 martie 2004,

La Curtea de Casație a Franței

Membri

  •  Cu drepturi depline: Președinții curților supreme din statele membre ale Uniunii Europene.
  • Asociați: Președinții curților supreme din Islanda, Lichtenstein, Norvegia și Regatul Unit al Marii Britanii
  • Observatori: Președinții curților supreme din Albania, Muntenegru și Ucraina.

Scop

  • Încurajează schimbul de idei și discuțiile între președinții curților supreme care sunt membre;
  • Prin forum-ul creat, instituțiile europene pot adresa întrebări curților supreme.
  • Începând cu anul 2007 a fost creat un motor de căutare, accesibil de pe site-ul organizației, care permite căutarea jurisprudenței în bazele de date naționale.

Statut

Disponibil doar membrilor, din pagina dedicată acestora. A fost actualizat la 23 aprilie 2021.
 Date de contact

Sediu

5 quai de l'Horloge, 75055 Paris Cedex 01 France

Web 

https://network-presidents.eu/content/network -

 

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a furniza, la cerere, răspunsuri în legătură cu aspecte ce prezintă interes comun pentru membri.
 • De a furniza, la cerere, răspunsuri pentru pregătirea conferințelor și întâlnirilor planificate. În mod uzual, la nivelul Rețelei Președinților Curților Supreme din Uniunea Europeană se organizează o conferință / an.
 • Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană a creat în anul 2007 un portal de jurisprudență - Portalul comun de jurisprudenţă al curţilor supreme din U.E., care a fost accesibil, până în anul 2009, numai curților membre. În anul 2009 a devenit disponibilă o versiune a portalului și pentru publicul larg.

 

An

Chestionare

Conferințe

2024
 • Impactul dreptului european asupra dreptului național
 • Înregistrarea video a şedinţelor de judecată în cadrul instanţelor naţionale
 • Numărul de judecători în jurisdicțiile europene
 • 3-5 octombrie 2024, Atena

Impactul dreptului european asupra dreptului național

Atractivitatea sistemului judiciar

 • 15.09.2024-15.11.2024

În cadrul Programului de schimb 2024, Î.C.C.J. va primi un judecător din partea altei instanțe (Curtea Supremă din Italia), iar un judecător Î.C.C.J. va fi, la rândul său, beneficiar al programului, în cadrul altei instanțe (Curtea Supremă a Portugaliei).

2023
 • Dialogul judiciar: drepturile fundamentale în hotărârile judecătorești;
 • Impactul inteligenței artificiale asupra activității instanțelor și a administrării justiției;
 • Uniformizarea jurisprudenţei la nivelul Curţilor Supreme. Divergenţe interne: soluţii şi bune practici
 • Comunicarea jurisprudenţei interne în aplicarea „teoriei aparenţei” la solicitarea Curții Supreme a Slovaciei
 • Măsuri dispuse în situaţia în care statul solicitat primeşte o cerere de arestare provizorie înainte de a primi o cerere de extrădare la solicitarea Curții Supreme a Estoniei
 • Practica judiciară și tradiția juridică a statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea Curiei Ungaria
 • Statutul angajaţilor curţilor şi determinarea salariilor acestora în ţara dumneavoastră și Reglementarea financiară a sistemului judiciar în general la solicitarea Curții Supreme a Croației
 • Abordarea unor probleme de drept internațional privat la solicitarea Curții de Casație a Franței
 • Studiu comparativ între sistemul portughez și celelalte sisteme judiciare, pentru a înțelege caracteristicile comune și diferențele la solicitarea Curții de Casație a Portugaliei
 • 9-11 noiembrie 2023, Viena

Dialogul judiciar: drepturile fundamentale în hotărârile judecătorești 

Impactul inteligenței artificiale asupra activității instanțelor și a administrării justiției 

Uniformizarea jurisprudenţei la nivelul Curţilor Supreme. Divergenţe interne: soluţii şi bune practici

2022
 • Solicitarea de informații înaintată de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul Rețelei Președinților Curților Supreme de Justiție din UE privind statutul judecătorilor instanțelor supreme, condițiile de accedere/numire și eliberare din funcție prin pensionare;
 • Existența în sistemul judiciar a statelor respondente a unei instituții similare Observatorului litigiilor judiciare, solicitare formulată de Curtea de Casație a Franței;
 • Libertatea de exprimare a judecătorilor, solicitare formulată de Curtea Supremă a Republicii Cehe.

 

 • 5-6 mai 2022, Stockholm

Date deschise şi Inteligenţa Artificială

 • 13-15 octombrie 2022, Brno, Cehia

Etica judiciară, procedura disciplinară şi răspunderea judecătorilor

Cum pot contribui Instanțele Supreme la încrederea publică în Justiție?

 • 20 octombrie 2022, on-line

Impactul sub aspectul aplicabilităţii jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în reglementări şi aspecte jurisprudenţiale în materie penală

2021
 • Chestionarul privind durata procedurilor pe rolul instanţelor civile, înaintat spre completare de Curtea Supremă a Croaţiei
 • Chestionarul privind problema determinării numărului de judecători din jurisdicțiile europene, înaintat spre completare de Curtea Supremă a Republicii Cehe
 • Chestionarul cu tema Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de prăbușirea unei clădiri,  înaintat spre completare de Curtea Supremă a Letoniei
 • Chestionarul privind activitățile secundare ale judecătorilor și activitățile acestora pe reţelele de socializare, înaintat spre completare de Curtea Supremă a Republicii Cehe
 • Chestionarul privind personalul de suport al judecătorilor Curţilor Supreme, înaintat spre completare de Curtea Supremă a Letoniei
 • Chestionarul privind confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni în sistemul judiciar penal,  înaintat spre completare de Curtea Supremă a Muntenegrului
 • Chestionarul privind schimbarea funcţiei de judecător cu cea de procuror, înaintat spre completare de Curtea Supremă a Marelui Ducat al Luxemburgului
 • Chestionarul cu tema „Open Data şi inteligenţa artificială comunicat din partea Curții Supreme a Suediei
 • Chestionarul vizând temele „Cum pot contribui instanțele supreme la încrederea publică în justiție?” şi „Etica judiciară, procedura disciplinară şi răspunderea judecătorilor”
 • „2020 în lumina reflectoarelor”, - Raportul anual efectuat de Olanda
 • 21 octombrie 2021, eveniment online

Criza Covid-19 & Funcţionarea Curţilor Supreme

Reţeaua Curţilor Superioare (SCN) care funcţionează sub egida Curţii Europene a Drepturilor Omului
 Despre organizație

Data la care s-a înființat

5 octombrie 2015,

Strasbourg

Membri

110 instanțe, din 45 de state

(instanțele supreme, instanțe specializate și Curțile constituționale)

Scop

 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înființat Rețeaua în scopul facilitării dialogului cu instanțele supreme, pentru a asigura implementarea Convenției și a disemina instrumentele de cunoaștere a jurisprudenței CEDO.
 • Rețeaua reprezintă un mecanism prin care au loc, în mod curent, schimburi de informații:

(i)                SCN asigură membrilor accesul în intranet la informații structurate, pe diverse teme cercetate, din perspectiva practicii CEDO în vreme ce periodic, transmite săptămânal informări privind evoluția jurisprudenței CEDO, precum și extrase din cele mai interesante hotărâri recente pronunțate de CEDO;

(ii) pe de altă parte, SCN transmite membrilor solicitarea de a contribui la studii comparative vizând jurisprudența națională cu privire la anumite probleme de drept, acestea urmând a fi valorificate în hotărârile Marii Camere.

Statut

Carta de Cooperare a Rețelei Curților Supreme și Regulile operaționale ale SCN

Date de contact

Sediu

Palais de l’Europe building

Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg

Web

https://scn.echr.coe.int/

 

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a furniza, la cerere, răspunsuri și jurisprudență, în legătură cu diverse probleme de drept, contribuție ce va sta la baza unui studiu comparativ, ce urmează a fi utilizat de către Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în hotărârile sale.

 

An Chestionare – Studii comparative Forum / Conferințe Webinar

 2024

 • Martie 2024

Interdicția totală de a fuma produse de tutun în închisori din perspectiva art. 3 și art. 8 din Convenție

 • Mai 2024

Tratamentul cetățenilor străini cărora li s-a refuzat intrarea la frontieră din perspectiva art. 3, art. 5 și art. 13 din Convenție

 • 7-10.02.2024 (hibrid)

Formul european de bioetică

 • 05.04.2024, București

Lansarea motorului de căutare HUDOC în limba română

 • 6-7 iunie 2024, Strasbourg (forum destinat punctelor de contact)

 Mediul înconjurător

 • 14 iunie 2024 (hibrid)

Corelarea dintre Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și dreptul Uniunii Europene: trecut, prezent și viitor.

 • 13.03.2024

HUDOC și KS online training

 • 12.06.2024

HUDOC și KS online training

 

2023

 • 2 lucrări
 • 8-9 iunie 2023, Strasbourg

Independența puterii judecătorești

 • 17.11.2023

Sistemele de inteligență artificială în justiție

 • 22.11.2023

HUDOC și KS online training

 

Reţeaua Judiciară a Uniunii Europene (R.J.U.E.)
 Despre organizație

Data la care s-a înființat

27 martie 2017

Membri

 • Instanțele supreme și instanțele constituționale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Scop

 • Rețeaua facilitează partajarea și centralizarea de informații și documente - utile în cadrul exercitării activității judiciare a instanțelor membre ale rețelei.
 • Facilitează o mai bună cunoaștere, dintr-o perspectivă de drept comparat, a sistemelor de drept naționale și promovează aplicarea dreptului Uniunii Europene, nu numai din perspectiva aplicării lui de către CJUE, dar și de către instanțele naționale ale statelor membre.
 • Permite consultarea tuturor documentelor legate de cauzele preliminare, indiferent de instanțele de trimitere, ori de materie.
 • Realizează și pune la dispoziția membrilor, note și studii, cu privire la diferite probleme de drept.
 • Publicarea deciziilor naționale ale statelor membre, selectate și transmise de acestea, referitoare la aplicarea dreptului Uniunii și care au aptitudinea de a prezenta interes pentru ceilalți membri.

Statut

Réseau Judiciaire de l’Union Européenne - Full page Single - Functioning of the CJEU (europa.eu)

Date de contact

Sediu

Web

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/Home/EN

E-mail

rjue@curia.europa.eu

 

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a comunica periodic, o selecție a jurisprudenței naționale referitoare la aplicarea dreptului Uniunii și care are aptitudinea de a prezenta interes pentru ceilalți membri.
 • De a contribui, la solicitarea R.J.U.E., la întocmirea studiilor, prin furnizarea de informații și de jurisprudență relevantă.
Reţeaua Judiciară Europeană (EJN)

Aspecte de ordin administrativ

 

 Despre organizație

Data la care s-a înființat

29 iunie 1998

Membri

Punctele de contact desemnate de statele membre din cadrul instanțelor judecătorești și autorităților centrale responsabile cu cooperarea judiciară.

Scop

Este o rețea creată pentru a se conforma recomandării nr. 21 din Planul de Acțiune pentru Combaterea Crimei Organizate, adoptat de Consiliul Europei, la 28 aprilie 1997, menită să faciliteze cooperarea judiciară în materie penală.

Facilitează cooperarea judiciară în materie penală, între statele membre ale Uniunii Europene.

Punctele de contact sunt implicate în organizarea și promovarea de sesiuni de instruire în materia cooperării judiciare.

Statut

Structure_of_EJN_and_respective_formations.pdf și Decizia Consiliului 2008/976/JHA

Date de contact

Sediu

Web

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/Home/EN

E-mail

Formular disponibil pe site

Contact EJN Secretariat | European Judicial Network (EJN) (europa.eu)

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (C.C.J.E.)

Aspecte de ordin administrativ

 

Despre organizație

Data la care s-a înființat

Membri

Judecători din 46 de state. Este singurul organism din cadrul unei organizații internaționale ai cărui membri sunt exclusiv judecători.

Scop

Este un organism consultativ al Consiliului Europei dedicat consolidării statului de drept, promovării respectului reciproc între puterile statului, promovării calității sistemului de justiție din perspectiva independenței, imparțialității, competenței și statutului judecătorilor, promovării și protecției drepturilor omului și creșterii încrederii cetățenilor în sistemul de justiție.

Statut

Un set de reguli – documentul poate fi accesat doar de către membri

Date de contact

Sediu

Council of Europe, Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex,

Web

https://www.coe.int/en/web/ccje

E-mail

Formular de contact din pagina organizației

Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA – Europe)
  Despre organizație

Data la care s-a înființat

14-17 iunie 1998

Stockholm

Membri

 • Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
 • Instanțele supreme și Consiliile de stat ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt competente să se pronunțe în ultimă instanță în litigii privind activitățile organismelor administrative publice sau care acționează în calitate de consultant juridic general în ceea ce privește elaborarea de texte normative.

Scop

Scopul asociației este de a încuraja dialogul între membrii săi prin promovarea schimbului de opinii și de experiență cu privire la chestiuni care privesc jurisprudența, organizarea și funcționarea membrilor săi în exercitarea funcțiilor lor judiciare și/sau consultative, în special în ceea ce privește dreptul Uniunii Europene.

Statut

https://www.aca-europe.eu/index.php/en/statutes

Statutul a fost adoptat în cadrul celui de-al 17-lea colocviu, care a avut loc la Viena între 8 și 10 mai 2000.

Date de contact

Sediu

Rue de la Science, 33

B-1040 Bruxelles

Web

https://www.aca-europe.eu/index.php/en/

E-mail

info@aca-europe.eu

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a furniza, la cerere, răspunsuri în legătură cu aspecte ce fac obiectul studiilor inițiate de organizație sau de alți membri, în materia contenciosului administrativ.
 • De a furniza, la cerere, răspunsuri pentru pregătirea conferințelor și întâlnirilor planificate.

 

Istoric lucrări 

An Chestionare Conferințe
 2024
 • Chestionar în vederea pregătirii Seminarului organizat de Consiliul de stat francez în cooperare, cu ACA-Europa, cu tema Deontologia și recrutarea membrilor instanțelor administrative supreme și ai consiliilor de stat
 • 25-28 mai 2024, Inari, Laponia (Seminar)

Urmărirea protecției pe mai multe niveluri a drepturilor fundamentale în instanțele administrative europene

 • 29 noiembrie 2024, Versailles, Franța

Deontologia și recrutarea membrilor instanțelor administrative supreme și ai consiliilor de stat

2023
 •  Hotărâri preliminare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - de la CILFIT la Consorzio
 • Mecanisme de acțiune împotriva deciziilor contradictorii ale diferitelor instanțe naționale, ale CJUE și ale CEDO
 • Transmiterea glosarului de termeni juridici, întocmit de ACA-Europa, în vederea prezentării de eventuale observații de către ÎCCJ
 • Studiu transversal cu tema Tabelul de bord privind justiția în UE cu tema „Pot instanțele administrative supreme să salveze clima (mediul înconjurător)?
 • 27 aprilie 2023, Riga

Judecătorul și administrația inertă. Puterea discreționară administrativă

 • 26-27 iunie 2023, Napoli, Italia

Serviciile şi drepturile sociale ale cetăţenilor

 •  8-10 octombrie 2023, la Stockholm, Suedia

Hotărâri preliminare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - de la CILFIT la Consorzio

2022
 • Chestionarul transmis în vederea pregătirii Seminarului cu tema Aplicarea principiilor și a clauzelor generale în jurisprudența instanțelor administrative
 • Chestionarul transmis în vederea pregătirii Seminarului cu tema Judecătorul și administrația inertă. Puterea discreționară administrativă
 • 21 noiembrie 2022, Madrid (Seminar)

Aplicarea principiilor și a clauzelor generale în jurisprudența instanțelor administrative

 • 23 mai 2022 (Seminar)

Tehnici pentru protecţia subiecţilor privaţi împotriva autorităţilor publice: acţiuni şi căi de atac – răspundere şi conformitate

2021
 • Chestionarul cu tema Tehnici pentru protecţia subiecţilor privaţi împotriva autorităţilor publice: acţiuni şi căi de atac – răspundere şi conformitate, în vederea pregătirii Seminarului ce a avut loc pe 23 mai 2022, organizat de Consiliul de Stat Italian;
 • Contribuție în vederea elaborării raportului anual întocmit de Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană, Curţile Administrative Supreme în timpurile COVID-19 – o lecţie învățată., care conține o sinteză a măsurilor luate de jurisdicțiile supreme administrative naționale în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Contribuție în vederea elaborării raportului Cea de-a noua ediție a tabloului de bord al UE privind justiția, înaintat de Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană.
 • 4-5 octombrie 2021, Fiesole, Italia
Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative (A.I.H.J.A.)

Aspecte de ordin administrativ

 Despre organizație

Data la care s-a înființat

Decembrie 1983,

Paris

Membri

62 de membri

Scop

 • Schimbul de idei și de experiență între instanțele care au competența de a soluționa în ultimă instanță litigiile care pot apărea din activitățile administrațiilor publice;
 • Schimbul de idei și de experiență cu privire la chestiunile supuse acestor instanțe sau care prezintă interes pentru organizarea și funcționarea lor;
 • Din 2015 a fost implementat un program de schimb de experiență pentru judecători, prin care, anual, mai mult de 10 judecători petrec două săptămâni în cadrul unuia dintre membrii organizației.

Statut

https://www.aihja.org/wp-content/uploads/2022/12/StatutsEN-VERSION-FINALE.pdf (revizuit în 2013)

Date de contact

Sediu

Conseil d'Etat
Place du Palais-Royal
75100 Paris 01 SP - France

Web

https://www.aihja.org

E-mail

aihja@conseil-etat.fr

 

 

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a furniza, la cerere, răspunsuri în legătură cu aspecte ce prezintă interes comun pentru membri.
 • De a furniza, la cerere, răspunsuri pentru pregătirea conferințelor și întâlnirilor planificate.

Istoric lucrări

An Chestionare Conferințe / Seminare / Congrese
 2024 -        
 • Programul de schimb inițiat de A.I.H.J.A. pentru anul 2024, unde nu există participanți.
2023
 • Chestionarul cu tema Controlul jurisdicțional al actelor autorităților administrative independente
 • 2-3 octombrie 2023, Ankara, Turcia (Seminar)

Controlul judiciar al actelor autorităților administrative independente (ÎCCJ nu a participat)

 • 13-17 noiembrie 2023

Programul de schimb AIHJA pentru anul 2023 cu participarea unui judecător român

2022 -
 • 20-22 iunie 2022, Bruxelles (Congres)

Rolul instanțelor administrative supreme pe perioada crizei provocate de virusul Covid-19  (ÎCCJ nu a participat)

2021 -

27 mai 2021

Instanţele Administrative şi COVID-19 - Gestionarea crizei și pregătirea pentru un nou normal în Orientul Mijlociu și Africa de Nord

Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)
 Despre organizație

Data la care s-a înființat

16 mai 2001,

Paris

Membri

Membrii A.H.J.U.C.A.F. sunt curțile și instituțiile supreme din aproximativ cincizeci de țări francofone.

Scop

 • Schimb de idei și de experiență între membri, cu privire la aspectele care intră în sfera lor de competență, sau care privesc organizarea și funcționarea lor.
 • Promovarea rolului instanțelor supreme în consolidarea statului de drept, consolidarea securității juridice și armonizarea legislației în statele membre.

Statut

https://www.ahjucaf.org/statuts-de-lassociation
Date de contact

Sediu

5 quai de l'Horloge, 75055 Paris Cedex 01 France

Web

https://www.ahjucaf.org/ - pagină publică;

Se connecter | AHJUCAF - pagină dedicată membrilor

E-mail

sgahjucaf@ahjucaf.org

 

 Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii Francofone (A.H.J.U.C.A.F.) a dezvoltat programul JURICAF pentru a facilita accesul gratuit la jurisprudenţa naţională a fiecărui stat membru. În realizarea acestui scop, fiecare membru şi-a asumat obligaţia de a furniza periodic, jurisprudenţa sa de referinţă. Fiecare decizie este însoţită de o fişă juridică ce cuprinde arătarea sensului soluţiei, problema de drept analizată, extrasul soluţiei, instanţa inferioară a cărei decizie a fost atacată, data pronunţării hotărârilor judecătoreşti (pentru a se vedea dacă se asigură sau nu celeritatea actului de justiţie) etc.

 

Istoric lucrări

An Jurisprudență transmisă Conferințe / Congres/ Seminar
 2024 -         -
2023

În anul 2023 au fost trimise patru decizii vizând:

 • Comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual într-un centru comercial desfăşurat pe mai multe etaje. Întinderea obligaţiei de plată a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi. Unicitatea sursei de sunet. Remuneraţie unică;
 • Conflict între o marcă verbală şi o denumire comercială. Reţinerea caracterului descriptiv în raport cu traducerea în limba română a cuvântului ce intră în componenţa mărcii. Distinctivitate dobândită prin utilizarea mărcii. Evaluarea riscului de confuzie
 • Rambursarea costului tratamentului medical efectuat într-un stat membru U.E. Relația dintre Directiva 2011/24/UE și Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Reglementarea în dreptul intern a procedurii și condițiilor referitoare la asistența medicală transfrontalieră
 • Acțiune în răspundere civilă delictuală. Protecția datelor cu caracter personal. Excepții. Prelucrare în scop jurnalistic
-  9-10 martie 2023, Rabat (Seminar)

Locul justiției (palate, săli, decorații și simboluri judiciare, opere artistice etc.)

Ritualuri judiciare (costume, reprezentări, obiecte etc.) Marile hotărâri „istorice”

2022 - -  20-21 iunie 2022, Cotonou, Benin (Congres)

Motivarea deciziilor judecătorești (ÎCCJ nu a participat)

-  29-30 septembrie 2022 (Colocviu)

Obligațiile actorilor procesului echitabil în serviciul unei justiții independente și imparțiale

Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (E.U.F.J.E.)
 

 

Despre organizație

Data la care s-a înființat

2004

Membri

30 de membri cu drepturi depline, 8 membri asociați și 9 membri observatori

Scop

 • Să contribuie la o mai bună implementare a dreptului internațional, european și național în materia mediului;
 • Să faciliteze schimbul de experiență între judecători în legătură cu litigiile vizând dreptul mediului;
 • Să faciliteze diseminarea jurisprudenței vizând dreptul mediului, între membrii organizației;
 • Să contribuie la depinderea unor cunoştinţe aprofundate de dreptul mediului, de către judecătorii naționali.

Statut

https://eufje.org/images/DocDivers/Bylaws2019.pdf
 

Date de contact

Sediu

Région de Cour Constitutionnelle de Belgique, place Royale 7, 1000 Bruxelles, Belgique

Web

https://www.eufje.org

E-mail

ariane.samson@eufje.org

  

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a furniza, la cerere, răspunsuri, jurisprudență și puncte de vedere în legătură cu mediul, precum și de a documenta temele care fac obiect al conferințelor anuale.

 

An Chestionare – Studii comparative Forum
 2024 Chestionar pentru pregătirea Conferinței anuale EUFJE 2024 Budapesta, cu tema Protecția mediului și a generațiilor viitoare din perspectiva drepturilor omului -18-19 octombrie 2024

Budapesta, Ungaria

Protecția mediului și a generațiilor viitoare din perspectiva drepturilor omului

2023 Chestionarul cu tema „Dreptul apei” -26 - 27 octombrie 2023

Barcelona, Spania

Dreptul apei

2022 Solicitarea unui punct de vedere în legătură cu propunerea pentru o nouă directivă privind infracțiunile împotriva mediului -24-25 octombrie 2022,

Paris,

Dreptul climatic și litigiile

2021 - - 17 și 18 septembrie 2021, online

Conferința anuală privind cooperarea dintre CJUE și judecătorii naționali în materie de mediu

- 3 - 5 noiembrie 2021 la Paris

Seminarul AMBITUS de combatere a criminalității în domeniul mediului

Institutul European al Expertizei şi Expertului (E.E.E.I.)
 

 

Despre organizație

Data la care s-a înființat

24 octombrie 2006

Versailles

Membri

Persoane fizice (experți, juriști, profesori, studenți), persoane juridice și instituții

Scop

Pe fondul evidențierii limitelor și vulnerabilităților expertizei judiciare, atât în domeniul civil, cât și penal, E.E.E.I. își propune:
 • să contribuie la redefinirea rolului expertului în societate, la armonizarea regulilor și practicilor profesionale, armonizarea legislației în domeniul expertizei la nivel european;
 • să reunească principalii actori – experți judiciari, magistrați, avocați, profesori, cât și organizații de beneficiari, pentru a consolida încrederea reciprocă între aceștia;
 • împărtășirea experiențelor în domeniul expertizei judiciare, dar și a celei extrajudiciare ori a celei utilizate în cadrul metodelor alternative de soluționare a conflictelor;
 • să contribuie la dezbaterile inițiate de instituțiile europene în materia expertizei și în ce privește formarea experților.

Statut

2019-05-23-EEEI-Statutes-ENG (experts-institute.eu)
 

 

 

Date de contact

Sediu

5 résidence petite place, 78000

Versailles, France

Adresa de corespondență

38, rue de Villiers

92532 Levallois-Perret CEDEX – France

Web

https://experts-institute.eu/en/

E-mail

contact@experts-institute.eu

 

Înalta Curte de Casație și Justiție

 

Data la care ÎCCJ a aderat: 7 decembrie 2011
Cotizație: Nu Cuantum: - Temei: - Termen limită: -
Statut – membru cu drepturi depline.

 

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a contribui, cu puncte de vedere ori cu răspunsuri la diverse teme documentate.

 

An Chestionare – Studii comparative Forum
2021
 • Participarea la programul Find an expert II (FINEX II), în colaborare cu Ministerul Justiției, judecători desemnați de ÎCCJ:
Institutul de Drept European (E.L.I.)
 

Despre organizație

Data la care s-a înființat

1 iunie 2011, Belgia

Membri

1700 de membri – care sunt persoane fizice și 145 de membri instituționali

Scop

 • Inițiază, conduce și facilitează cercetarea, formulează recomandări și furnizează ghiduri în domeniul dreptului european;
 • Își propune să fie o punte de comunicare între diferitele culturi juridice, între dreptul privat și dreptul public, precum și între latura teoretică și cea practică a dreptului;
 • Face propuneri de îmbunătățire a legislației în toate domeniile de drept – substanțial și procedural, drept privat și drept public.

Statut

Revised_ELI_Statute_2022.pdf (europeanlawinstitute.eu)
 

Date de contact

Sediu

Belgia

Adresa de corespondență

Schottenring 16, Top 175, 1010 Vienna, Austria

Web

https://www.europeanlawinstitute.eu/

E-mail

secretariat@europeanlawinstitute.eu

 

Obligațiile ÎCCJ în relație cu organizația

 • De a furniza, la cerere, răspunsuri și puncte de vedere în legătură cu problemele ce fac obiectul studiilor întreprinse ori al propunerilor de modificare legislativă pe care organizația le inițiază.
 • În mod frecvent, se organizează webinare pe diverse teme.

  

An Chestionare – Studii comparative Conferințe / webinare
 2024
 • Supunerea la vot a proiectului ELI privind principiile constituționale fundamentale
 • Exprimarea unui punct de vedere privind Standardele europene de independență judiciară Mount Scopus

 • Conferinţa anuală ELI, Dublin, în perioada 9-11 octombrie 2024
 • Webinarul Legislația UE în materie de protecție a consumatorilor și procesul decizional automatizat (ADM), 31 ianuarie 2024
 • Webinarul referitor la utilizarea procesului decizional automatizat și legislația în materie de protecție a consumatorilor, 8 februarie 2024
 • Webinarul referitor la Carta principiilor constituționale fundamentale ale unei democrații europene - Democrația liberală, 11 martie 2024
 • Webinarul referitor la Carta principiilor constituționale fundamentale ale unei democrații europene – Statul de drept, 25 martie 2024
 • Webinarul referitor la Carta principiilor constituționale fundamentale ale unei democrații europene- Independența judiciară, 8 aprilie 2024
 • Webinarul referitor la Carta principiilor constituționale fundamentale ale unei democrații europene – Demnitate și egalitate , 22 aprilie 2024
 • Webinarul ELI referitor la Carta principiilor constituționale fundamentale ale unei democrații europene Controale și echilibre – răspundere,  6 mai 2024
 • Webinarul ELI referitor la Carta principiilor constituționale fundamentale ale unei democrații europene Protecția drepturilor fundamentale , 20 mai 2024
2023
 • Supunerea la vot a propunerii adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind admisibilitatea reciprocă a probelor și a probelor electronice în cadrul proceselor penale
 • 6-8 septembrie 2023 Viena, Conferinţa anuală ELI
 • Webinarul „Reparație și reutilizare - către o economie circulară” 25 ianuarie 2023
 • Webinarul privind Ecocidul: Principii privind adoptarea unei directive UE și a unei decizii a Consiliului, 26 aprilie 2023
 • Webinarul și răspunsul ELI la Consultarea Publică a Comisiei Europene cu tema Echitatea digitală - verificarea conformității cu legislația UE în domeniul protecției consumatorilor
 • Webinarul privind Proiectul de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind admisibilitatea reciprocă a probelor și a probelor electronice în cadrul proceselor penale, 27 aprilie 2023
 • Webinarul și feedback-ul ELI referitoare la propunerea Comisiei Europene de adoptare a unei Directive privind normele comune de promovare a reparației bunurilor-
 • Webinarul cu tema Principiile directoare ale ELI privind punerea în aplicare a dreptului lucrătorilor la deconectare, 13 noiembrie 2023
2022
 • Solicitarea unui punct de vedere în legătură cu lucrarea ELI Innovation, privind luarea deciziilor folosind algoritmi, în UE
 • Supunerea la vot a două proiecte Regulile model ELI privind evaluarea impactului sistemelor de luare a deciziilor algoritmice utilizate de administrația publică și Principiile ELI privind utilizarea activelor digitale ca securitate
 • Supunerea la vot a proiectului Principiile ELI privind tehnologia Blockchain, contractele inteligente și protecția consumatorilor
 • 5-8 septembrie 2022 Madrid, Spania, Conferinţa anuală ELI
 • Webinarul ELI, 27 Ianuarie 2022
 • Webinarul cu tema Regulile model ELI privind evaluarea impactului sistemelor de luare a deciziilor algoritmice utilizate de administrația publică, 13 aprilie 2022
 • Webinarul cu tema Principiile ELI privind utilizarea activelor digitale ca securitate, 26  aprilie 2022
 • Webinarul privind Proiectul de Directivă ELI, 29 august 2022
 • Webinarul ELI, 24 octombrie 2022 cu tema Principiile ELI privind tehnologia Blockchain, contractele inteligente și protecția consumatorilor
2021 Acordarea votului proiectul ELI efectuat în colaborare cu ALI (Institutul American de drept)
 • 6-8 septembrie 2021, Conferinţa anuală ELI
 • Webinarele ELI: 15 iulie 2021- ELI la 10: Salvarea Businessului în Europa şi 20 iulie 2021: ELI la 10: viitorul dreptului procedural civil: ELI-UNIDROIT model de regulament european de procedură civilă și impactul acestora
 • Webinarul privind proiectul ELI Pentru o abordare europeană a stimulentelor fiscale pentru cercetare și dezvoltare, 29 august 2022

Conferinţa ELI pentru diseminarea Principiilor pentru o economie de date ALI-ELI, 18-19 octombrie 2021

Evenimente internaționale

Principalele evenimente internaţionale la care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a participat în luna mai 2022:

22 - 24 mai 2022 - Seminar cu tema “Tehnici de protecție a subiecților privaţi în faţa autorităților publice: Acțiuni și căi de atac – răspundere și conformitate” şi Adunarea Generală a Asociaţiei Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA-Europe), evenimente organizate de Consiliul de Stat Italian, în colaborare cu ACA-Europa, desfăşurate la Roma, Italia.

■ 16 - 17 mai 2022 - Cea de-a treia iterație a Rețelei de justiţie electorală, organizat de Fundația Internațională pentru sisteme electorale (IFES), eveniment organizat la Skopie, Macedonia de Nord.

■ 15 - 17 mai 2022 - Conferinţa Preşedinţilor pentru Europa Centrală şi de Est, Praga, Cehia, organizată de Central and Eastern European Law Initiative (CEELI Institute) în colaborare cu Curtea Supremă a Republicii Cehe.

■ 5 - 7 mai 2022 - Colocviul organizat de Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, cu tema „Date deschise şi Inteligenţa Artificială”, la Stockholm, Suedia. Colocviul a vizat publicarea jurisprudenţei şi procedurile de lucru ale Curţilor Supreme într-o societate digitală care evoluează rapid.

 

Principalele evenimente internaţionale la care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a participat în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2021:

21 octombrie 2021- Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, Criza Covid-19 & Funcţionarea Curţilor Supreme”, Videoconferinţă

17 – 20 octombrie 2021 – Cea de-a 11-a Conferinţă a Preşedinţilor instanţelor din Europa Centrală și de Est, Bled, Slovenia

12 octombrie 2021 - ”Forumul ministerial al Comisiei privind justiția digitală”, online

3-5 octombrie 2021 - Seminarul organizat de Consiliul de Stat Italian şi Aca- Europa, cu tema „Legea, instanțele și ghiduri pentru administrația publică”, Fiesole, Italia

31 august  – 4 septembrie 2021 - „Simpozionul Internațional de excelență a Înaltelor Curţi de Apel" și Ceremonia de deschidere pentru anul judiciar 2021-2022, Ankara, Turcia

31 mai 2021 - Adunarea Generală şi Colocviul „ReNEUAL II” organizate prin videoconferinţă de Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA)

27 mai 2021 - Evenimentul online organizat de Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative intitulat „Instanţele Administrative şi COVID-19 - Gestionarea crizei și pregătirea pentru un nou normal în Orientul Mijlociu și Africa de Nord”

26-27 aprilie 2021 - Conferința online organizată de Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană prin Programul e-Justice cu tema „Pentru o e-justiţie centrată pe oameni”

23 aprilie 2021 - Adunarea Generală a Reţelei Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, organizată prin videoconferinţă

Rapoarte

Raportul din 2023 privind statul de drept publicat de Comisia Europeană - Capitolul consacrat situaţiei statului de drept din România


Raportul din 2022 privind statul de drept publicat de Comisia Europeană - Capitolul consacrat situaţiei statului de drept din România


Raportul ACA-Europe: Curţile Administrative Supreme în timp de COVID-19 - O lecție învățată


Competenţele instanţelor în cauze de moştenire (Răspunsuri de la Curţile Supreme ale Uniunii Europene - colectate de Curtea Supremă a Republicii Slovenia)


Raportul Eurojust privind mandatele europene de arestare - iunie 2021


Tabloul de bord al UE privind justiția - 2021


Monitorul judiciar privind criminalitatea informatică - a şasea ediţie - mai 2021