Relaţii internaţionale

Evenimente internaționale

Principalele evenimente internaţionale la care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a participat în luna mai 2022:

22 - 24 mai 2022 - Seminar cu tema “Tehnici de protecție a subiecților privaţi în faţa autorităților publice: Acțiuni și căi de atac – răspundere și conformitate” şi Adunarea Generală a Asociaţiei Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA-Europe), evenimente organizate de Consiliul de Stat Italian, în colaborare cu ACA-Europa, desfăşurate la Roma, Italia.

■ 16 - 17 mai 2022 - Cea de-a treia iterație a Rețelei de justiţie electorală, organizat de Fundația Internațională pentru sisteme electorale (IFES), eveniment organizat la Skopie, Macedonia de Nord.

■ 15 - 17 mai 2022 - Conferinţa Preşedinţilor pentru Europa Centrală şi de Est, Praga, Cehia, organizată de Central and Eastern European Law Initiative (CEELI Institute) în colaborare cu Curtea Supremă a Republicii Cehe.

■ 5 - 7 mai 2022 - Colocviul organizat de Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, cu tema „Date deschise şi Inteligenţa Artificială”, la Stockholm, Suedia. Colocviul a vizat publicarea jurisprudenţei şi procedurile de lucru ale Curţilor Supreme într-o societate digitală care evoluează rapid.

 

Principalele evenimente internaţionale la care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a participat în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2021:

21 octombrie 2021- Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, Criza Covid-19 & Funcţionarea Curţilor Supreme”, Videoconferinţă

17 – 20 octombrie 2021 – Cea de-a 11-a Conferinţă a Preşedinţilor instanţelor din Europa Centrală și de Est, Bled, Slovenia

12 octombrie 2021 - ”Forumul ministerial al Comisiei privind justiția digitală”, online

3-5 octombrie 2021 - Seminarul organizat de Consiliul de Stat Italian şi Aca- Europa, cu tema „Legea, instanțele și ghiduri pentru administrația publică”, Fiesole, Italia

31 august  – 4 septembrie 2021 - „Simpozionul Internațional de excelență a Înaltelor Curţi de Apel" și Ceremonia de deschidere pentru anul judiciar 2021-2022, Ankara, Turcia

31 mai 2021 - Adunarea Generală şi Colocviul „ReNEUAL II” organizate prin videoconferinţă de Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA)

27 mai 2021 - Evenimentul online organizat de Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative intitulat „Instanţele Administrative şi COVID-19 - Gestionarea crizei și pregătirea pentru un nou normal în Orientul Mijlociu și Africa de Nord”

26-27 aprilie 2021 - Conferința online organizată de Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană prin Programul e-Justice cu tema „Pentru o e-justiţie centrată pe oameni”

23 aprilie 2021 - Adunarea Generală a Reţelei Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, organizată prin videoconferinţă

Organizații internaționale

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE LA CARE ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ARE CALITATEA DE MEMBRU

Organizaţii principale:

1) Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană

Obligaţii: la solicitarea Reţelei Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie formulează răspunsuri cu privire la legislaţia naţională sau diferite probleme de drept.

De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are posibilitatea de a adresa întrebări, prin intermediul Secretariatului Reţelei, cu privire la legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene sau cu privire la diverse probleme de drept.

2) AHJUCAF (Asociaţia Înaltelor Jurisdicții de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză)

Obligaţii: transmiterea de răspunsuri privind diverse probleme de drept la solicitarea asociaţiei, precum şi furnizarea periodică a jurisprudenţei relevante, tradusă în limba franceză, în scopul publicării pe portalul www.juricaf.org.

3) Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

Obligaţii: transmiterea de răspunsuri privind diverse probleme de drept, la solicitarea asociaţiei.

Conform Legii nr. 182/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a aderat la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

4) Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA)

Obligaţii: transmiterea de răspunsuri privind diverse probleme de drept, la solicitarea asociaţiei.

Cu privire la Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, AHJUCAF, Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană şi Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are obligaţia de plată a cotizaţiei.

5) Reţeaua Curţilor Superioare (SCN), care funcţionează sub egida Curţii Europene a Drepturilor Omului

Obligaţii: la solicitarea Reţelei Curţilor Superioare (SCN), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie formulează răspunsuri cu privire la legislaţia naţională sau diferite probleme de drept care au legătură cu aplicarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are posibilitatea de a adresa întrebări, prin intermediul Secretariatului Reţelei, cu privire la legislaţia statelor membre ale Reţelei sau cu privire la diverse probleme de drept legate de aplicarea Convenţiei.

Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică a fost desemnată corespondent al Reţelei.

Alte organizaţii:

6) Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu

7) Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

8) Institutul European al Expertizei şi Expertului (IEEE)

9) Institutul de Drept European (ELI)

10) Reţeaua Judiciară Europeană (EJN)

În cadrul tuturor organizaţiilor enumerate, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îi revine obligaţia de a răspunde solicitărilor acestora privind legislaţia naţională şi diverse probleme de drept, de a completa chestionarele transmise de către organizaţii şi de a elabora rapoarte naţionale referitoare la diferite probleme de drept, conform solicitării organizaţiilor.

Rapoarte

Raportul din 2023 privind statul de drept publicat de Comisia Europeană - Capitolul consacrat situaţiei statului de drept din România


Raportul din 2022 privind statul de drept publicat de Comisia Europeană - Capitolul consacrat situaţiei statului de drept din România


Raportul ACA-Europe: Curţile Administrative Supreme în timp de COVID-19 - O lecție învățată


Competenţele instanţelor în cauze de moştenire (Răspunsuri de la Curţile Supreme ale Uniunii Europene - colectate de Curtea Supremă a Republicii Slovenia)


Raportul Eurojust privind mandatele europene de arestare - iunie 2021


Tabloul de bord al UE privind justiția - 2021


Monitorul judiciar privind criminalitatea informatică - a şasea ediţie - mai 2021