Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, raportat la prevederile art. 28 alin. (1) din același act normativ, respectiv interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 în raport de prevederile art. 59 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009

Minuta deciziei nr. 1 din 22 ianuarie 2024 Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2024

Decizia nr. 75 din 20 noiembrie 2023 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Minuta deciziei nr. 75 din 20 noiembrie 2023 Decizia nr. 75 din 20 noiembrie 2023