Decizia nr. 22 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 10 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 9 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 11 din OU.G. nr. 57/2015, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 130/2021, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, prin care s-a dispus, în mod succesiv, neacordarea indemnizaţiei de pensionare prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în raport cu dispoziţiile art. 294 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 303/2022

Minuta deciziei nr. 22 din 20 mai 2024