Decizia nr. 19 din 13 noiembrie 2023 referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 35 şi art. 95 din Legea nr. 69/2000, coroborate cu art. 6, art. 33 şi art. 35 din O.G. nr. 26/2000 şi cu art. 8 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000

Minuta deciziei nr. 19 din 13 noiembrie 2023 Decizia nr. 19 din 13 noiembrie 2023

Decizia nr. 17 din 23 octombrie 2023 referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 4/2005 şi ale art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din anexa la H.G. nr. 1550/2004, în interpretarea dată acestor texte prin Decizia nr. 11/2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, în raport cu prevederile art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010

Minuta deciziei nr. 17 din 23 octombrie 2023 Decizia nr. 17 din 23 octombrie 2023