Modele de cereri privind informaţiile de interes public şi de reclamaţii administrative

Modele de formulare destinate accesului liber la informaţiile de interes public

conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

Descarcă formularul de cerere privind furnizarea de informaţii de interes public în:

 

Descarcă formularul de reclamaţie pentru un răspuns negtiv (tip 1) în:

 

Descarcă formularul de reclamaţie pentru lipsa unui răspuns (tip 2) în:

Timpul mediu de completare pentru fiecare formular în parte este de 15 minute.