Cancelaria

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este condusă de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În cadrul Cancelariei funcţionează cabinetele președintelui, vicepreședinților și prim-magistratului-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție și Compartimentul de relații internaționale și protocol.

Compartimentul relaţii internaţionale şi protocol

Compartimentul relaţii internaţionale şi protocol are următoarele atribuţii:

  • îndeplineşte lucrările de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul relaţiilor internaţionale;
  • duce la îndeplinire toate dispoziţiile primite de la preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul cooperării internaţionale;
  • asigură cooperarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu instituţii din străinătate;
  • asigură întocmirea şi expedierea corespondenţei cu străinătatea;
  • pregăteşte materialele documentare pentru delegaţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care se deplasează în străinătate;
  • asigură obţinerea paşapoartelor şi a vizelor pentru deplasări în străinătate;
  • organizează acţiunile de protocol ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură traducerea simultană în cadrul acestora;
  • asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi din ţară în cadrul programului aprobat de preşedintele sau vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
  • asigură traducerea corespondenţei cu străinătatea, a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, a rapoartelor primite de la organizaţiile internaţionale şi a materialelor pentru delegaţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
  • efectuează orice alte lucrări şi îndeplineşte toate sarcinile în domeniul relaţiilor internaţionale, dispuse de preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se compune din magistrați-asistenți, personal auxiliar de specialitate, personal conex, funcționari publici, personal contractual, stabiliți prin statul de funcții.

Personalul din Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este subordonat preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi vicepreşedinţilor şi este coordonat de prim - magistratul-asistent.