Arhiva generală

Arhiva generală funcționează în subordinea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și în coordonarea unui vicepreședinte.

Activitatea curentă a personalului Arhivei generale este organizată și coordonată de arhivistul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Arhiva generală este încadrată cu funcționari publici, personal auxiliar de specialitate și personal contractual, prevăzut prin statul de funcții.

Atribuțiile, competențele și responsabilitățile personalului Arhivei generale se stabilesc prin fișa fiecărui post, cu avizul de specialitate al Arhivelor Naționale. Atribuțiile și competențele generale ale Arhivei generale sunt stabilite în acord cu prevederile legale privind activitatea arhivistică.

Arhiva generală îndeplinește următoarele atribuții principale:

  • asigură buna desfășurare a întregii activități privind organizarea, prelucrarea, evidența, conservarea, protecția și valorificarea fondurilor arhivistice deținute de Înalta Curte de Casație și Justiție;
  • asigură, în condițiile și limitele legii, exercitarea dreptului de acces al persoanelor fizice și juridice de drept public și privat la fondurile arhivistice deținute de Înalta Curte de Casație și Justiție;
  • asigură suport tehnico-științific, pe linia domeniului arhivistic, pentru îndeplinirea unor atribuții esențiale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție;
  • administrează și exploatează baze de date specifice procesului de digitalizare a fondurilor arhivistice administrate.