Serviciul informatică și statistică judiciară

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Serviciul informatică și statistică judiciară funcționează în subordinea președintelui și în coordonarea prim-magistratului-asistent și este condus de un informatician-șef.

Serviciul informatică și statistică judiciară este încadrat cu specialiști IT și grefieri statisticieni, stabiliți prin statul de funcții. Atribuțiile personalului Serviciului informatică și statistică judiciară se stabilesc prin fișa fiecărui post.

 

Serviciul informatică și statistică judiciară are următoarele atribuții:

 • în domeniul informaticii:
   • asigură conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție suport de specialitate în organizarea, coordonarea și implementarea măsurilor pentru dezvoltarea infrastructurilor tehnologice și de comunicații;
   • asigură implementarea și actualizarea strategiei de digitalizare adoptată la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a celor adoptate la nivelul sistemului judiciar, în componenta referitoare la instanțele judecătorești;
   • implementează tehnici și metode noi de exploatare, administrare și întreținere a produselor și serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem de informatică juridică modern;
   • elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate a datelor informatice și coordonează administrarea și exploatarea eficientă și securizată a produselor și serviciilor informatice în sistemul juridic;
   • proiectează și implementează aplicații și baze de date și coordonează întreținerea acestora în sistemul informatic al Înaltei Curți de Casație și Justiție;
   • coordonează procesul specific instanțelor judecătorești privitor la crearea și exploatarea sistemului de evidență, gestionare, arhivare și circulație a documentelor și dosarelor;
   • face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiții privind produsele și serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a justiției;
   • participă la elaborarea documentației de achiziții și la evaluarea ofertelor în procedurile de achiziții de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Înaltei Curți de Casație și Justiție;
   • participă la recepționarea produselor și a serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziții ale produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Înaltei Curți de Casație și Justiție;
   • asigură asistența tehnică de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor și serviciilor informatice, precum și a Monitorului Oficial al României în format electronic în Înalta Curte de Casație și Justiție;
   • asigură administrarea paginii de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

 

 • în domeniul statisticii judiciare:
   • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea și analiza datelor statistice aferente activității Înaltei Curți de Casație și Justiție;
   • efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea Înaltei Curți de Casație și Justiție;
   • monitorizează evoluția indicatorilor statistici pe domenii de activitate și semnalează președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție orice modificări semnificative sesizate;
   • prezintă, la cererea președintelui sau a vicepreședinților Înaltei Curți de Casație și Justiție, situații și rapoarte statistice, pe domenii de interes legate de activitatea Înaltei Curți de Casație și Justiție;
   • colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea în vederea bunei administrări și a îmbunătățirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicația ECRIS și a celorlalte aplicații de statistică judiciară.