Comunicat de presă – Ziua Europeană a Justiţiei

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Înalta Curte de Casație și Justiție a României se alătură inițiativei Consiliului Europei de a sărbători Ziua Europeană a Justiției prin o serie de evenimente care se adresează elevilor, studenților, profesioniștilor dreptului, precum și cetățenilor, în scopul aproprierii justiției de aceștia.

Toate evenimentele programate își propun să faciliteze înțelegerea importanței, rolul și modul de funcționare al instanțelor judecătorești în general și al instanței supreme în mod particular. Evenimentele dedicate elevilor se concentrează pe transmiterea unor informații relevante privind drepturile omului, dar şi responsabilităţile reciproce ce derivă din acestea, în vreme ce evenimentele dedicate studenților pun accent pe familiarizarea acestora cu specificul activității magistraților.

Implicarea Înaltei Curţi în proiectul de educaţie juridică în școli, licee și universități, dar şi în centrele de plasament reprezintă debutul unui angajament de lungă durată pe care instanța supremă, prin magistraţii săi voluntari, şi-l asumă faţă de societate, pe toate palierele acesteia.

Ziua Europeană a Justiției marchează totodată debutul unor activităţi pe termen lung, al căror iniţiator este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, menite să construiască încrederea cetăţenilor în justiţie, prin manifestarea unei deschideri către societate şi nevoile acesteia şi prin iniţierea unei comunicări reale, prin transparenţă şi prin reafirmarea obligaţiilor ataşate responsabilităţii magistraţilor, care asigură garanţiile de imparţialitate şi independenţă a justiţiei în general şi a fiecărui magistrat în parte.

Având în vedere rolul complex ce îi revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în relaţie cu celelalte instanţe de judecată, dar şi cu societatea în general, observând, totodată, cu îngrijorare crearea unei distanţe care se adânceşte pe zi ce trece între activitatea magistraţilor şi percepţia publică despre înfăptuirea actului de justiţie, Ziua Europeană a Justiţiei reprezintă un bun prilej pentru crearea cadrului unui dialog deschis, în scopul reaşezării justiţiei în societate şi reechilibrării raporturilor de încredere şi respect reciproc.

În acest scop, Înalta Curte de Casație și Justiție a României va organiza o serie de evenimente, potrivit calendarului de mai jos, a căror desfăşurare se va întinde pe o perioadă îndelungată, nefiind vorba despre activităţi punctuale, marcate de un moment festiv, ci de o veritabilă preocupare de apropriere a justiţiei de cetăţeni.

24 octombrie 2023 - Publicarea unui material de prezentare a instituției într-un format accesibil
din 25 octombrie 2023 - Prezentarea instrumentelor de căutare a jurisprudenței ICCJ disponibile pe site

În data de 25 octombrie 2023 va deveni accesibil pe site-ul instituției, www.iccj.ro, un material care tinde să familiarizeze utilizatorii – cetățeni și profesioniști ai dreptului, cu modalitatea de căutare a jurisprudenței instanței supreme.

din 25 octombrie 2023 - Vizite organizate pentru prezentarea instituției

Vizitele  organizate pentru prezentarea instituției au loc cu grupuri formate din 15 până la 25 de persoane, în baza unei programări prealabile, confirmate de instituție prin e-mail.

Acest tip de eveniment se adresează deopotrivă elevilor, studenților, profesorilor și cetățenilor în general.

Vă puteți înscrie prin intermediul formularului pus la dispoziție aici.

Accesul în sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție se va realiza cu 10 minute anterior orei confirmate, pentru efectuarea controlului de securitate. În măsura în care există consimțământul vizitatorilor, se va realiza o fotografie de grup. Pe întreaga perioadă a vizitei, membrii grupului vor fi însoțiți de către o persoană desemnată de conducerea instanței, care va prezenta instituția și va realiza un circuit al zonelor publice, astfel încât să nu fie afectată desfășurarea normală de judecată a instanței.

din 26 octombrie 2023 - Educaţie juridică şi întâlniri ale magistraților cu elevii

Activitățile de educație juridică se desfășoară în școli și în licee din municipiul București, cu ajutorul voluntarilor Înaltei Curți de Casație și Justiție. Programul își propune să familiarizeze elevii cu drepturile omului, prin discuții și întâlniri interactive, adaptate vârstei acestora, precum și cu modul de funcționare al statului de drept, acolo unde gradul de maturitate al elevilor permite asimilarea unor astfel de informații.

1 noiembrie 2023 - Debutul unui dialog cu societatea civilă şi profesioniştii dreptului în legătură cu rolul şi atribuţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România în statul de drept
6 noiembrie 2023 - Debutul unui stagiu de practică de 3 săptămâni al studenţilor de la facultățile de drept din București
13 noiembrie 2023 - Vizită organizată pentru prezentarea instituției
17 noiembrie 2023 - Dezbatere juridică: Procesul lui Socrate

Evenimentul se adresează studenților din cadrul facultăților de drept și își propune pe de-o parte să încurajeze lectura unor texte esențiale ale antichității, dar și dezvoltarea unor abilități specifice retoricii, prin susținerea în mod convingător a unor teze opuse.

21 noiembrie 2023 - Vizită organizată pentru prezentarea instituției
din 25 noiembrie 2023 - Realizarea unor lucrări de artă grafică și desen pe tema Justiției

Realizarea unor lucrări de artă grafică și desen pe tema Justiției se adresează tuturor elevilor și studenților, fiind un eveniment care încurajează exprimarea percepției acestora asupra Justiției ca mecanism esențial de funcționare a statului.

Ziua Europeană a Justiției este sărbătorită în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu anul 2004, în jurul datei de 25 octombrie prin evenimente destinate cetățenilor, studenților, precum și persoanelor care activează în domeniul justiției, Consiliul Europei și Comisia Europeană reamintind, prin această sărbătoare, că justiția este, cu precădere, un serviciu pentru cetățeni.

 

Președintele

Înaltei Curți de Casație şi Justiție,

Judecător  CORINA-ALINA CORBU