Hotărâri ale Colegiului de conducere

Hotărâri de interes public - 2024
 
 • Extras din Hotararea Colegiului de conducere nr. 35/18.03.2024 - aprobă prelungirea programului de funcţionare al Serviciului Registratură al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în vederea asigurării celerității în procesul de înregistrare şi repartizare a cauzelor ivite în materie electorală.
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2024

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 165/27.11.2023 - aprobă  planificarea şedintelor de judecată la nivelul Secţiei I Civile pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei I civile, pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 38/29.03.2024 - ia act de planificarea şedintelor de judecată , în cadrul Secţiei I civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei I civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 49/24.04.2024 - modifică şi aprobă o nouă compunere începând cu 01 mai 2024, pentru Completul de judecată nr. 4, modifică şi aprobă o nouă compunere, în perioada 01 mai - 30 iunie 2024, pentru Completul de judecată nr. 2 şi Completul de judecată nr. 5, ia act de planificarea şedintelor de judecată pentru lunile mai-iunie 2024, la nivelul Secţiei I civile,  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor pentru lunile mai-iunie 2024, la nivelul Secţiei I civile, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Secţia a II-a civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 166/27.11.2023 - aprobă  planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi planificarea şedinţelor de judecată din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 41/29.03.2024 - ia act de planificarea şedintelor de judecată , în cadrul Secţiei a II-a civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 51/24.04.2024 - ia act de planificarea şedintelor de judecată , în cadrul Secţiei a II-a civile, pentru pentru perioada mai-iunie 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru pentru perioada mai-iunie 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.


 

Secţia penală
 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 7/31.01.2024 - aprobă începând cu data de 1 februarie 2024, închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C23CP, modificarea compunerii completurilor de judecată C1 – 3 judecători, C1 – 2 judecători – A şi C1 – 2 judecători – B.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 181/11.12.2023 - aprobă compunerea Completului de judecată nr. 10 şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 4 pentru luna ianuarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna ianuarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre şi Ia act de planificarea şedinţelor de judecată pentru luna ianuarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 12/31.01.2024 - aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 5 şi nr. 10 şi modificarea compunerii Completurilor de judecată nr. 4 şi nr. 6 pentru luna februarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna februarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 13/31.01.2024 - aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 5, nr. 6 şi nr. 10 şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 4 pentru luna martie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna martie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 42/29.03.2024 - aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 4, nr. 5 şi nr. 6 şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 10 pentru luna aprilie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexei nr. 1 la prezenta  hotărâre, Ia act de planificarea şedinţelor de judecată pentru luna aprilie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi aprobă planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna aprilie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 55/24.04.2024 - aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 4, nr. 5 şi nr. 10 pentru lunile mai-decembrie şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 7 pentru lunile mai-iulie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexelor 1, 3, 5, 7, 9, 11  la prezenta hotărâre, Ia act de planificarea şedinţelor de judecată pentru lunile mai-decembrie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi aprobă planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru lunile mai-decembrie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexelor 2, 4, 6, 8, 10, 12  la prezenta hotărâre.

 

Completurile de 5 judecători

 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 1/03.01.2024 - aprobă modificarea pct.III, pct.1 din Hotărârea Colegiului de conducere nr.155 din 27 noiembrie 2023, în partea care priveşte numărul total de judecători din cadrul Secţiei penale care vor participa la tragerea la sorţi pentru Completurile de 5 Judecători pentru anul 2024 şi împărțirea judecătorilor pentru listele de permanenţă.
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2023

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 112/24.08.2023- aprobă, la nivelul Secţiei penale,  închiderea în sistem informatic a completului de judecător de cameră preliminară C10CP şi a completului de judecător de drepturi şi libertăţi C10JDL, modificarea, începând cu data de 1 septembrie 2023, a compunerii completurilor de judecată C6 – 2 judecători – B şi C6 – 2 judecători – C şi deschiderea în sistem informatic, începând cu data de 1 septembrie 2023, a completului de judecător de camera preliminară C11CP.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 119/28.09.2023- aprobă,  începând cu data de 28 septembrie 2023, închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C1CP, precum şi a completului de judecător de drepturi şi libertăți C1JDL şi modificarea planificării judecătorilor de permanenţă şi a judecătorilor de drepturi şi libertăți pentru perioada 04.09.2023-29.09.2023.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 1/03.01.2023 - aprobă compunerile completurilor de 5 judecători pentru anul 2023;  listele de permanenţă ale completurilor de 5 judecători pentru anul 2023; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 1 – 2018; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 3 – 2019; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 1 – 2021; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 2 – 2022; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 1 – 2018; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2022; 
Hotărâri - Alegeri CSM 2022
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2022

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.96/18.07.2022 - aprobă modificarea compunerii completului de judecată nr. 5; modificarea compunerii completului de judecată nr. 9; Aprobă planificarea de permanență, conform anexei la prezenta hotărâre; Stabileşte drept cauze urgente şi cererile formulate în temeiul dispoziţiilor art.17 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; Pentru efectuarea repartizării aleatorii a cauzelor stabilite la pct.3 din prezenta hotărâre, aprobă asocierea în sistemul ECRIS, pentru toate completurile de judecată, a obiectului „anulare act”, care se va completa cu menţiunea „cereri formulate în temeiul dispoziţiilor art.17 din Legea nr.317/2004”; Repartizarea aleatorie a cauzelor urgente prevăzute la pct.3 din prezenta hotărâre se va realiza către toate completurile de judecată ale Secţiei I Civile (7 completuri), în compunerile aprobate pentru anul 2022, cu modificările prevăzute la pct.1 din prezenta hotărâre.

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.180/15.12.2021 - aprobă la nivelul Secţiei penale modificarea compunerii completurilor nr. 5 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C5 – 2 Jud. – B şi C5 – 2 Jud. – C), şi nr. 2 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C2 – 2 Jud. – A şi C2 – 2 Jud. – C);
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 97/18.07.2022 - aprobă modificarea planificării judecătorilor de permanenţă şi a judecătorilor de drepturi şi libertăţi aprobată pentru perioada 05.09 – 30.09.2022, la nivelul Secţiei Penale, în sensul că, în data de 16.09.2022, doamna judecător Ioana Alina Ilie va fi înlocuită de  către domnul judecător Andrei Claudiu Rus;
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 109/28.09.2022 - aprobă modificarea compunerii completului nr. 7 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C7 – 2 Jud. – A şi C7 – 2 Jud. – C);  modificarea compunerii completului nr. 6 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C6 – 2 Jud. – A şi C6 – 2 Jud. – C); Închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C3 CP – titular judecător Laura Mihaela Soane;  Închiderea în sistem informatic a completului de judecător de drepturi şi libertăţi C3JDL – titular
  judecător Laura Mihaela Soane; Ia act de planificările şedinţelor de judecată pentru luna octombrie 2022.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 84/29.06.2022- aprobă lista cauzelor care se soluționează de către completurile din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal formate pentru perioada vacanței judecătoreşti 2022, regulile de organizare a activităţii de repartizare aleatorie a cauzelor, deschiderea termenelor în aplicaţia ECRIS şi modalitatea de acordare a termenelor de judecată în dosarele amânate din şedinţele de judecată din perioada vacanţei judecătoreşti 2022 şi compunerea completurilor, planificările în şedinţele de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada  iulie - august 2022, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Completurile de 5 judecători

Hotărâri de interes public - 2022
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2021

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 111/29.09.2021 - privind aprobarea modificării compunerii completului de judecată nr.10, pentru şedinţele din 20 octombrie 2021,10 noiembrie 2021 şi 24 noiembrie 2021, după cum urmează: - pentru şedinţa din 20 octombrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Mari Ilie, Cristina Truţescu şi Simona Lala Cristescu; - pentru şedinţa din 10 noiembrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Cristina Truţescu, Mari Ilie şi Carmen Elena Popoiag; - pentru şedinţa din 24 noiembrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Mari Ilie, Cristina Truţescu şi Andreia Liana Constanda.

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 46/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: Modificarea planificării completurilor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 30.04.2021 - 03.05.2021; Modificarea planificării la domiciliu pentru cauze urgente de competența judecătorului de drepturi și libertăți pentru perioada 30.04.2021 - 03.05.2021
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 47/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: desființarea completului nr. 4 (complet de 3 judecători), completurile de 2 judecători ( C4 – 2 Jud. –A, C4 – 2 Jud. – B, C4 – 2 Jud. – C) și a completului C4 - filtru; închiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C9CP; închiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C8CP.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 48/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: Modificarea compunerii completului nr3. (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C3 - 2Jud. A și C3 - 2 Jud. C); Modificarea compunerii completului nr 6 (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C6 - 2Jud. A și C6 - 2 Jud. C); Modificarea compunerii completului nr 7 (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C7 - 2Jud. A și C7 - 2 Jud. C);
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 49/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: planificarea judecătorilor de permanență pentru perioada 04.05-31.05.2021 (Anexa 1); planificarea completelor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 07.05-01.06.2021 (Anexa 2); planificarea judecătorilor de drepturi şi libertăţi pentru perioada 04.05-31.05.2021 (Anexa 3); planificarea la domiciliu pentru cauze urgente competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru perioada 08.05-01.06.2021 (Anexa 4)
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 61/26.05.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: Planificarea judecătorilor de permanență pentru perioada 02.06-02.07.2021; Planificarea completelor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 05.06-27.06.2021; Planificarea judecătorilor de drepturi și libertăți pentru perioada 02.06.-02.07.2021; Planificarea la domiciliu pentru cauze urgente competența judecătorului de drepturi și libertăți pentru perioada 05.06-27.06.2021; Planificarea ședințelor de judecată pentru perioada 02.06-01.07.2021

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 136/27.10.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: 1. Deschiderea în sistem informatic a completurilor de cameră preliminară C2CP şi a completurilor de judecător de drepturi şi libertăţi C2JDL, 2. Modificarea compunerii completului nr. 10 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C10 – 2 Jud. – B şi C10 – 2 Jud. – C), 3. Degrevarea domnului judecător Săndel Lucian Macavei din cadrul Secției Penale de activitatea de judecată, 4. Modificarea compunerii completului nr. 5 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C5 – 2 Jud. – B şi C5 – 2 Jud. – C), 5. Modificarea compunerii completului nr. 2 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C2 – 2 Jud. – A şi C2 – 2 Jud. – C).

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 15/24.02.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: 1. modificarea compunerii completului de judecată nr.6 şi programarea şedinţelor de judecată pentru luna martie 2021; 2. modificarea compunerii completului de judecată nr.10 şi programarea şedinţelor de judecată pentru luna martie 2021; 3. modificarea planificării judecătorilor de permanenţă din luna martie 2021, cu referire în concret la completurile de judecată nr.6 şi nr.10.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 53/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: modificarea compunerii completurilor de 5 judecători: C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6 pentru anul 2021; planificarea judecătorilor de permanenţă pentru completurile C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6 pentru anul 2021;
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 52/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: modificarea compunerii celor 10 completuri de judecată pentru anul2021, aprobate prin Hot. Colegiului de Conducere nr.172 din 16 decembrie 2020; aprobarea compunerii completurilor, a planificărilor şedinţelor de judecată şi a planificărilor de permanenţă pentru perioada mai-iunie 2021;

 

Completurile de 5 judecători

Hotărâri de interes public - 2021
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2020

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 38/31.03.2020 - modificarea compunerii Completului nr. 8 (complet de 3 judecători) și a completurilor de 2 judecători (C8 – 2 Jud. – A și C8 – 2 Jud. – B) şi modificarea planificării judecătorilor de permanenţă/judecătorilor de drepturi și libertăți pentru luna aprilie 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 59/11.05.2020 - aprobarea măsurilor privind stabilirea tipurilor de cauze nou-intrate care se soluţionează în perioada iulie-august 2020 şi aprobarea măsurilor privind modalitatea de repartizare a cauzelor înregistrate în perioada iulie-august 2020, rămase nesoluţionate la sfârşitul acesteia

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 70/26.05.2020 - aprobarea modificării compunerii completurilor, a planificării şedinţelor de judecată pentru luna iunie 2020 şi a planificării de permanenţă pentru luna mai 2020, aprobate la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, cu referire concretă la Completul nr. 5, pentru şedinţa publică din data de 2 iunie 2020/planificarea de permanenţă din data de 29 mai 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 71/26.05.2020 - aprobarea configurării şi deschiderii termenelor în sistemul ECRIS, pentru şedinţele completurilor de judecată constituite la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în perioada 29 iunie 2020 – 31 iulie 2020 şi 01 – 07 septembrie 2020, respectiv calendarul desfăşurării şedinţelor de judecată pentru perioadele menţionate anterior, a compunerii completurilor, planificărilor şedinţelor de judecată şi planificărilor de permanenţă pentru şedinţele din perioada 29 iunie - 31 iulie 2020, respectiv 01 – 07 septembrie 2020, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 107/29.07.2020 - adoptarea unor măsuri la nivelul Secţiei de contencios administrative şi fiscal, privitoare la organizarea activităţii de judecată ce va fi desfăşurată în baza Legii nr. 135/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi ca urmare a publicării H.G. nr. 576/22.07.2020, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

 

Completurile de 5 judecători

 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 1 / 06.01.2020 - aprobarea numărului completurilor de 5 judecători pentru anul 2020, a structurii acestora (pentru completurile de 5 judecători în alte materii decât cea penală), respective listele de permanenţă aferente completurilor de 5 judecători
 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 26 / 10.03.2020 - aprobarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2020, urmare desemnării, prin tragere la sorţi, în şedinţa publică de la 6 martie 2020, a doamnei judecător Simona Lala Cristescu din cadrul Secţiei I Civile în calitate de membru titular în locul doamnei judecător Nina Ecaterina Grigoraş, eliberată din funcţie, prin pensionare

 

Hotărâri de interes public - 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 5 din 28.01.2020 - aprobarea propunerilor formulate de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției cuprinse în Nota nr.8 din 21 ianuarie 2020, ca urmare a controlului privind verificarea activităţii de repartizare aleatorie la nivelul secţiilor instanţei supreme, efectuat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019.
 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 48 / 23.04.2020 - aprobarea proiectului de hotărâre privind termenele de judecată pentru Completurile de 5 Judecători, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2019

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ si fiscal

 

Completurile de 5 judecători

Hotărâri de interes public - 2019
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2018

 

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ si fiscal

Extras din Hotărârea nr.123 din 18 octombrie 2018 - modificare compunere complet -SCAF

 

Completurile de 5 judecători

ANEXE:

Hotărâri de interes public - 2018
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2017
 • Hotărârea nr.5 din 30 martie 2017 - Secţia I civilă - aprobarea compunerii completelor, planificărilor şedinţelor de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada mai – octombrie 2017
 • Hotărârea nr.16 din 27 aprilie 2017 - Secţia penală – aprobarea planificărilor în şedinţele de judecată şi de permanenţă pentru perioada 6 iunie – 30 iunie 2017 şi planificările la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 1 iunie – 2 iulie 2017
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2016

 

Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2015

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 

Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2014

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 • Extras din Hotararea Colegiului de conducere nr. 35/18.03.2024 – aprobă prelungirea programului de funcţionare al Serviciului Registratură al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în vederea asigurării celerității în procesul de înregistrare şi repartizare a cauzelor ivite în materie electorală.

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 165/27.11.2023 – aprobă  planificarea şedintelor de judecată la nivelul Secţiei I Civile pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei I civile, pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 38/29.03.2024 – ia act de planificarea şedintelor de judecată , în cadrul Secţiei I civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei I civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 49/24.04.2024 – modifică şi aprobă o nouă compunere începând cu 01 mai 2024, pentru Completul de judecată nr. 4, modifică şi aprobă o nouă compunere, în perioada 01 mai – 30 iunie 2024, pentru Completul de judecată nr. 2 şi Completul de judecată nr. 5, ia act de planificarea şedintelor de judecată pentru lunile mai-iunie 2024, la nivelul Secţiei I civile,  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor pentru lunile mai-iunie 2024, la nivelul Secţiei I civile, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Secţia a II-a civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 166/27.11.2023 – aprobă  planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi planificarea şedinţelor de judecată din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru perioada 01 ianuarie -31 martie 2024, pentru conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 41/29.03.2024 – ia act de planificarea şedintelor de judecată , în cadrul Secţiei a II-a civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru luna aprilie 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 51/24.04.2024 – ia act de planificarea şedintelor de judecată , în cadrul Secţiei a II-a civile, pentru pentru perioada mai-iunie 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, pentru pentru perioada mai-iunie 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Secţia penală
 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 7/31.01.2024 – aprobă începând cu data de 1 februarie 2024, închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C23CP, modificarea compunerii completurilor de judecată C1 – 3 judecători, C1 – 2 judecători – A şi C1 – 2 judecători – B.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 181/11.12.2023 – aprobă compunerea Completului de judecată nr. 10 şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 4 pentru luna ianuarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna ianuarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre şi Ia act de planificarea şedinţelor de judecată pentru luna ianuarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 12/31.01.2024 – aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 5 şi nr. 10 şi modificarea compunerii Completurilor de judecată nr. 4 şi nr. 6 pentru luna februarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna februarie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 13/31.01.2024 – aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 5, nr. 6 şi nr. 10 şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 4 pentru luna martie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna martie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 42/29.03.2024 – aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 4, nr. 5 şi nr. 6 şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 10 pentru luna aprilie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexei nr. 1 la prezenta  hotărâre, Ia act de planificarea şedinţelor de judecată pentru luna aprilie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi aprobă planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru luna aprilie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 55/24.04.2024 – aprobă compunerea Completurilor de judecată nr. 4, nr. 5 şi nr. 10 pentru lunile mai-decembrie şi modificarea compunerii Completului de judecată nr. 7 pentru lunile mai-iulie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexelor 1, 3, 5, 7, 9, 11  la prezenta hotărâre, Ia act de planificarea şedinţelor de judecată pentru lunile mai-decembrie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi aprobă planificarea judecătorilor de permanenţă, pentru lunile mai-decembrie 2024, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, conform anexelor 2, 4, 6, 8, 10, 12  la prezenta hotărâre.

 

Completurile de 5 judecători

 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 1/03.01.2024 – aprobă modificarea pct.III, pct.1 din Hotărârea Colegiului de conducere nr.155 din 27 noiembrie 2023, în partea care priveşte numărul total de judecători din cadrul Secţiei penale care vor participa la tragerea la sorţi pentru Completurile de 5 Judecători pentru anul 2024 şi împărțirea judecătorilor pentru listele de permanenţă.

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 112/24.08.2023– aprobă, la nivelul Secţiei penale,  închiderea în sistem informatic a completului de judecător de cameră preliminară C10CP şi a completului de judecător de drepturi şi libertăţi C10JDL, modificarea, începând cu data de 1 septembrie 2023, a compunerii completurilor de judecată C6 – 2 judecători – B şi C6 – 2 judecători – C şi deschiderea în sistem informatic, începând cu data de 1 septembrie 2023, a completului de judecător de camera preliminară C11CP.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 119/28.09.2023– aprobă,  începând cu data de 28 septembrie 2023, închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C1CP, precum şi a completului de judecător de drepturi şi libertăți C1JDL şi modificarea planificării judecătorilor de permanenţă şi a judecătorilor de drepturi şi libertăți pentru perioada 04.09.2023-29.09.2023.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 1/03.01.2023 – aprobă compunerile completurilor de 5 judecători pentru anul 2023;  listele de permanenţă ale completurilor de 5 judecători pentru anul 2023; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 1 – 2018; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 3 – 2019; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 1 – 2021; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 2 – 2022; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 1 – 2018; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2022; 

Secţia I civilă
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.96/18.07.2022aprobă modificarea compunerii completului de judecată nr. 5; modificarea compunerii completului de judecată nr. 9; Aprobă planificarea de permanență, conform anexei la prezenta hotărâre; Stabileşte drept cauze urgente şi cererile formulate în temeiul dispoziţiilor art.17 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; Pentru efectuarea repartizării aleatorii a cauzelor stabilite la pct.3 din prezenta hotărâre, aprobă asocierea în sistemul ECRIS, pentru toate completurile de judecată, a obiectului „anulare act”, care se va completa cu menţiunea „cereri formulate în temeiul dispoziţiilor art.17 din Legea nr.317/2004”; Repartizarea aleatorie a cauzelor urgente prevăzute la pct.3 din prezenta hotărâre se va realiza către toate completurile de judecată ale Secţiei I Civile (7 completuri), în compunerile aprobate pentru anul 2022, cu modificările prevăzute la pct.1 din prezenta hotărâre.

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.180/15.12.2021 – aprobă la nivelul Secţiei penale modificarea compunerii completurilor nr. 5 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C5 – 2 Jud. – B şi C5 – 2 Jud. – C), şi nr. 2 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C2 – 2 Jud. – A şi C2 – 2 Jud. – C);
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 97/18.07.2022aprobă modificarea planificării judecătorilor de permanenţă şi a judecătorilor de drepturi şi libertăţi aprobată pentru perioada 05.09 – 30.09.2022, la nivelul Secţiei Penale, în sensul că, în data de 16.09.2022, doamna judecător Ioana Alina Ilie va fi înlocuită de către domnul judecător Andrei Claudiu Rus;
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 109/28.09.2022 – aprobă modificarea compunerii completului nr. 7 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C7 – 2 Jud. – A şi C7 – 2 Jud. – C); modificarea compunerii completului nr. 6 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C6 – 2 Jud. – A şi C6 – 2 Jud. – C); Închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C3 CP – titular judecător Laura Mihaela Soane; Închiderea în sistem informatic a completului de judecător de drepturi şi libertăţi C3JDL – titular
  judecător Laura Mihaela Soane; Ia act de planificările şedinţelor de judecată pentru luna octombrie 2022.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 84/29.06.2022– aprobă lista cauzelor care se soluționează de către completurile din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal formate pentru perioada vacanței judecătoreşti 2022, regulile de organizare a activităţii de repartizare aleatorie a cauzelor, deschiderea termenelor în aplicaţia ECRIS şi modalitatea de acordare a termenelor de judecată în dosarele amânate din şedinţele de judecată din perioada vacanţei judecătoreşti 2022 şi compunerea completurilor, planificările în şedinţele de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada iulie – august 2022, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Completurile de 5 judecători

 

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 111/29.09.2021 – privind aprobarea modificării compunerii completului de judecată nr.10, pentru şedinţele din 20 octombrie 2021,10 noiembrie 2021 şi 24 noiembrie 2021, după cum urmează: – pentru şedinţa din 20 octombrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Mari Ilie, Cristina Truţescu şi Simona Lala Cristescu; – pentru şedinţa din 10 noiembrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Cristina Truţescu, Mari Ilie şi Carmen Elena Popoiag; – pentru şedinţa din 24 noiembrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Mari Ilie, Cristina Truţescu şi Andreia Liana Constanda.

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 46/27.04.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: Modificarea planificării completurilor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 30.04.2021 – 03.05.2021; Modificarea planificării la domiciliu pentru cauze urgente de competența judecătorului de drepturi și libertăți pentru perioada 30.04.2021 – 03.05.2021
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 47/27.04.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: desființarea completului nr. 4 (complet de 3 judecători), completurile de 2 judecători ( C4 – 2 Jud. –A, C4 – 2 Jud. – B, C4 – 2 Jud. – C) și a completului C4 – filtru; închiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C9CP; închiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C8CP.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 48/27.04.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: Modificarea compunerii completului nr3. (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C3 – 2Jud. A și C3 – 2 Jud. C); Modificarea compunerii completului nr 6 (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C6 – 2Jud. A și C6 – 2 Jud. C); Modificarea compunerii completului nr 7 (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C7 – 2Jud. A și C7 – 2 Jud. C);
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 49/27.04.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: planificarea judecătorilor de permanență pentru perioada 04.05-31.05.2021 (Anexa 1); planificarea completelor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 07.05-01.06.2021 (Anexa 2); planificarea judecătorilor de drepturi şi libertăţi pentru perioada 04.05-31.05.2021 (Anexa 3); planificarea la domiciliu pentru cauze urgente competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru perioada 08.05-01.06.2021 (Anexa 4)
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 61/26.05.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: Planificarea judecătorilor de permanență pentru perioada 02.06-02.07.2021; Planificarea completelor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 05.06-27.06.2021; Planificarea judecătorilor de drepturi și libertăți pentru perioada 02.06.-02.07.2021; Planificarea la domiciliu pentru cauze urgente competența judecătorului de drepturi și libertăți pentru perioada 05.06-27.06.2021; Planificarea ședințelor de judecată pentru perioada 02.06-01.07.2021

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 136/27.10.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: 1. Deschiderea în sistem informatic a completurilor de cameră preliminară C2CP şi a completurilor de judecător de drepturi şi libertăţi C2JDL, 2. Modificarea compunerii completului nr. 10 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C10 – 2 Jud. – B şi C10 – 2 Jud. – C), 3. Degrevarea domnului judecător Săndel Lucian Macavei din cadrul Secției Penale de activitatea de judecată, 4. Modificarea compunerii completului nr. 5 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C5 – 2 Jud. – B şi C5 – 2 Jud. – C), 5. Modificarea compunerii completului nr. 2 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C2 – 2 Jud. – A şi C2 – 2 Jud. – C).

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 15/24.02.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: 1. modificarea compunerii completului de judecată nr.6 şi programarea şedinţelor de judecată pentru luna martie 2021; 2. modificarea compunerii completului de judecată nr.10 şi programarea şedinţelor de judecată pentru luna martie 2021; 3. modificarea planificării judecătorilor de permanenţă din luna martie 2021, cu referire în concret la completurile de judecată nr.6 şi nr.10.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 53/27.04.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: modificarea compunerii completurilor de 5 judecători: C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6 pentru anul 2021; planificarea judecătorilor de permanenţă pentru completurile C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6 pentru anul 2021;

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 52/27.04.2021 – privind aprobarea următoarelor măsuri: modificarea compunerii celor 10 completuri de judecată pentru anul2021, aprobate prin Hot. Colegiului de Conducere nr.172 din 16 decembrie 2020; aprobarea compunerii completurilor, a planificărilor şedinţelor de judecată şi a planificărilor de permanenţă pentru perioada mai-iunie 2021;

 

Completurile de 5 judecători

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 38/31.03.2020 – modificarea compunerii Completului nr. 8 (complet de 3 judecători) și a completurilor de 2 judecători (C8 – 2 Jud. – A și C8 – 2 Jud. – B) şi modificarea planificării judecătorilor de permanenţă/judecătorilor de drepturi și libertăți pentru luna aprilie 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 59/11.05.2020 – aprobarea măsurilor privind stabilirea tipurilor de cauze nou-intrate care se soluţionează în perioada iulie-august 2020 şi aprobarea măsurilor privind modalitatea de repartizare a cauzelor înregistrate în perioada iulie-august 2020, rămase nesoluţionate la sfârşitul acesteia

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 70/26.05.2020 – aprobarea modificării compunerii completurilor, a planificării şedinţelor de judecată pentru luna iunie 2020 şi a planificării de permanenţă pentru luna mai 2020, aprobate la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, cu referire concretă la Completul nr. 5, pentru şedinţa publică din data de 2 iunie 2020/planificarea de permanenţă din data de 29 mai 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 71/26.05.2020 – aprobarea configurării şi deschiderii termenelor în sistemul ECRIS, pentru şedinţele completurilor de judecată constituite la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în perioada 29 iunie 2020 – 31 iulie 2020 şi 01 – 07 septembrie 2020, respectiv calendarul desfăşurării şedinţelor de judecată pentru perioadele menţionate anterior, a compunerii completurilor, planificărilor şedinţelor de judecată şi planificărilor de permanenţă pentru şedinţele din perioada 29 iunie – 31 iulie 2020, respectiv 01 – 07 septembrie 2020, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 107/29.07.2020 – adoptarea unor măsuri la nivelul Secţiei de contencios administrative şi fiscal, privitoare la organizarea activităţii de judecată ce va fi desfăşurată în baza Legii nr. 135/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi ca urmare a publicării H.G. nr. 576/22.07.2020, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

 

Completurile de 5 judecători

 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 1 / 06.01.2020 – aprobarea numărului completurilor de 5 judecători pentru anul 2020, a structurii acestora (pentru completurile de 5 judecători în alte materii decât cea penală), respective listele de permanenţă aferente completurilor de 5 judecători
 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 26 / 10.03.2020 – aprobarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2020, urmare desemnării, prin tragere la sorţi, în şedinţa publică de la 6 martie 2020, a doamnei judecător Simona Lala Cristescu din cadrul Secţiei I Civile în calitate de membru titular în locul doamnei judecător Nina Ecaterina Grigoraş, eliberată din funcţie, prin pensionare

 

 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 5 din 28.01.2020 – aprobarea propunerilor formulate de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției cuprinse în Nota nr.8 din 21 ianuarie 2020, ca urmare a controlului privind verificarea activităţii de repartizare aleatorie la nivelul secţiilor instanţei supreme, efectuat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019.
 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 48 / 23.04.2020 – aprobarea proiectului de hotărâre privind termenele de judecată pentru Completurile de 5 Judecători, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ si fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ si fiscal

Extras din Hotărârea nr.123 din 18 octombrie 2018 – modificare compunere complet -SCAF

 

Completurile de 5 judecători

ANEXE:

 • Hotărârea nr.5 din 30 martie 2017 – Secţia I civilă – aprobarea compunerii completelor, planificărilor şedinţelor de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada mai – octombrie 2017
 • Hotărârea nr.16 din 27 aprilie 2017 – Secţia penală – aprobarea planificărilor în şedinţele de judecată şi de permanenţă pentru perioada 6 iunie – 30 iunie 2017 şi planificările la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 1 iunie – 2 iulie 2017

 

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal