Prezentare generală

În temeiul art. 126 alin. (1) şi (3) din Constituţie, „justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”, iar „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.”

Conform art. 20 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în România funcţionează o singură instanţă supremă, denumită Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu personalitate juridică şi cu sediul în capitala ţării.

În temeiul Legii nr. 304/2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în:

Totodată, în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite pentru:

      • soluţionarea, în condiţiile prevăzute de lege, a sesizărilor privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
      • sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare.

Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi colegiul de conducere.

Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte pentru:

      • aprobarea raportului anual de activitate, care se dă publicităţii;
      • aprobarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;

      • alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cadrul instanţei supreme funcţionează următoarele compartimente:

      • Cancelaria;

      • Direcţia legislaţie, jurisprudenţă şi contencios;

      • Direcţia resurse umane şi organizare;

      • Departamentul economico-financiar şi administrativ;

      • Serviciul informatică şi statistică judiciară;

      • Biroul de informare şi relaţii publice;

      • Serviciul de audit public intern;

      • Arhiva generală;

      • Registraturile şi arhivele;

      • Compartimentul de documente clasificate;

      • Compartimentul de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

      • Compartimentul relații internaționale şi protocol.