Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul instanţei supreme