Anunţ privind publicarea pe site-ul propriu – www.iccj.ro – a sintezelor de jurisprudență relevantă întocmite de către compartimentul specializat din cadrul aparatului propriu, ca urmare a monitorizării activității judiciare la nivelul tuturor secțiilor instanței supreme

Anunţ privind publicarea pe site-ul propriu – www.iccj.ro – a sintezelor de jurisprudență relevantă întocmite de către compartimentul specializat din cadrul aparatului propriu, ca urmare a monitorizării activității judiciare la nivelul tuturor secțiilor instanței supreme