Examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual (psiholog) din cadrul Compartimentului de protecţie a muncii